۵۰۰۰تن از مردم روستاهای بروجرد خاطره علی صارمی را در زادگاهش گرامی داشتند

دکمه بازگشت به بالا