کمیسیون زنان

کمیسیون زنان: ایران – شدت یافتن سرکوبی زنان

رژیم زن ستیز آخوندها برای جلوگیری از حرکتهای اعتراضی زنان آزاده ایرانی, بر شدت سرکوب آنان افزوده است. 
درسنندج مزدوران رژیم دو تن از زنان فعال کارگری به نامهای سوسن زازانی و شیوا خیرآبادی را شلاق زدند. آنها به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند. هتک حرمت این زنان  خشم و انزجار عمومی مردم سنندج را علیه رژیم ددمنش آخوندها برانگیخت.

طی چند روز گذشته, درخیزش شجاعانه دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران, دست کم ۳۰تن از دختران دانشجو دستگیر و روانه زندانهای رژیم شدند. از سرنوشت برخی از دستگیرشدگان اطلاعی در دست نیست. فعالان حقوق زنان و دختران دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور که در صف مقدم اعتراضات ضد حکومتی میباشند, همواره آماج سرکوبی عوامل وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم می باشند.  در سه دهه حاکمیت ننگین آخوندها دختران دانشجو جز تعلیق تحصیل, اخراج, دستگیری, اعمال فشار و شکنجه در سیاهچالهای رژیم آخوندها نصیبی نبرده اند.
آزار و اذیت و هتک حرمت زنان آزاده ایرانی به جرم آخوندساخته «بدحجابی» نیز همچنان در شهرهای مختلف میهن جریان دارد. درگرگان و قزوین مزدوران رژیم تحت عنوان «طرح ارشاد و تذکر» هزاران تن از زنان آزاده را مورد بازجویی خیابانی قرار دادند. رسانه های حکومتی در روز سوم اسفندماه از پایان مرحله اول این طرح سرکوبگرانه خبر دادند.
خانم سروناز چیت ساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، ضمن محکوم کردن سرکوب و ارعاب زنان بویژه در آستانه روز جهانی زن, توجه مجامع بین المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را به نقض حقوق زنان جلب نمود و تمامی ارگانهای مدافع حقوق بشر و انجمن ها و سازمانهای مدافع حقوق زنان  را به اتخاذ  اقدامات فوری و لازم الاجرا جهت تأمین حداقلهای حقوق انسانی برای زنان ایران فراخواند.

  کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

۹اسفند۸۷(۲۷فوریه۲۰۰۹) 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا