کمیسیون کار

کمیسیون کار: ایران – اعتصاب غذای نمادین کارگران ذوب آهن اصفهان

بنا به گزارشات دریافتی، کارگران ذوب آهن اصفهان از روز شنبه دهم اسفندماه بمدت دو هفته به یک اعتصاب غذای نمادین دست زده اند و از هیچیک از وعده های غذایی در کارخانه استفاده نخواهند کرد. این اقدام در اعتراض به  وضعیت نامطلوب کاری وتبعیضهای آشکار و پنهان در میان کارگران و بویژه اختلاف فاحش موجود بین حقوق و مزایای کارگران رسمی و پیمانی این کارخانه (میانگین ۳۰۰هزارتومان) و نبود امنیت شغلی آنان صورت گرفته است.

کارخانه ذوب آهن اصفهان دارای ۱۰هزارپرسنل پیمانی و۸هزارپرسنل رسمی می باشد.

پیش از این نیز در روز ۱۲آدرماه۸۷, , هزار تن از کارگران قهرمان ذوب آهن اصفهان, در اعتراض برای دستیابی به حقوق حقه خود اتوبان اصفهان- شهر کرد را مسدود کردند.

  طی دوماه اخیر کارگران محروم و  به جان آمده در کارخانه ها و واحدهای تولیدی شهرهای مختلف کشور در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن حقوق و مزایای ماهیانه و عدم برخورداری از حداقلهای مورد نیاز برای تأمین معیشت خود و خانواده شان, دست به حرکتهای اعتراضی زده اند. کارگران کارخانه های نیشکر هفت تپه خوزستان، لوله سازی اهواز، مه نخ و فرنخ قزوین، ریسندگی خاور، کارخانه قوه پارس قزوین، کارخانه کُرم کیمیکال ساری, شرکت نساجی در شبستر ,کارخانه سرب و روی زنجان, روغن نباتی قو و کشت و صنعت شمال از آن جمله اند.

  آقای عباس داوری, مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت,  ضمن محکوم کردن نقض سیستماتیک کلیه حقوق کارگران در سه دهه حاکمیت سیاه ملایان, بویژه نقض مقاوله نامه های مختلف کارگری همچون مقاوله نامه های مربوط به پرداخت دستمزد کارگران, حق اعتراض و اعتصاب, حق ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از حکومت و.. عموم مجامع حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیه های کارگری بین المللی را به محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری رژیم آخوندها و حمایت از اعتراضات کارگران ستمدیده ایرانی و اقدامی عاجل جهت تأمین حداقلهای مورد نیاز آنان فرا میخواند.

  کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ اسفند ۸۷ (۲۸ فوریه ۲۰۰۹)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا