یادواره

‎۱۴ اسفند سالروز در گذشت دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر نهضت ضد استعماری مردم ایران

سخنرانی مسعود رجوی در دوازدهمین سالروز درگذشت دکتر مصدّق در احمد آباد ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران

و بنام رهبر فقیدی که در اینجا آرمیده است. رهبری استوار، سرسخت و سازش ناپذیر که نخستین بار درس مبارزه با استعمار را در مکتب او آموختیم. آنکه در میهن خود غریب و درخانه اش درتبعید و در عین زنده بودن، چونان شهید بسر برد.

از این رو جای آنست که بدواً خالصانه ترین درود انقلابی خود را نثار این آموزگار جنبشهای بزرگ ضد استعماری ملل اسیر و در زنجیر جهان کنیم. و همچنین درود بفرستیم به شهید پر افتخار – وزیر خارجه قهرمان دکتر محمد مصدق – شهید  دکتر حسین فاطمی، قهرمان ملت ایران . و نیز درود بفرستیم به شهدای پرافتخار سیام تیر (حضار : درود ، درود، درود ) .

بهمین مناسبت از کلمات تاریخی خود دکتر مصدق یاری می گیریم و درود بفرستیم باز هم به همه کسانی بقول خود او «…. در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که بتوانند مرد و مردانه میایستند و یکدندگی بخرج میدهند….» و درود می فرستیم بازهم بکسانی که بقول خود ایشان «…. در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می گذرند. …».

بنابراین پیشوای فقیدرا مخاطب قرار میدهیم: برخیز ای پیشوای عزیز و رشید نونهالی را که با خون دل آبیاری کرده بودی، بچشم بنگر. بنگر که نهال حق طلبی و آزادی

چگونه میرود تا همچون درختی طیب درسراسر این میهن سایه گسترد. ” کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها فی السما توتی اکلها کل حین باذن ربها“

همچون درختی پاکیزه باریشه ای استوار دردل فرد فرد مردمان این میهن، به آسمان، شاخ وبرگ کشیده وهر ازگاهی باذن پروردگادتکامل بخش خود، میوه میدهد.

پس برخیز ای پیشوای گرامی و ببین چگونه نمایندگان تمامی اقشار و طبقات مردم ایران برمزارت ازکران تا بکران گرد آمده اند تا خاطره و راهت را گرامی دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا