سال ۱۳۸۹

خانم رجوی اجلاس وزیران خارجه جی ۸ را به تحریم همه جانبه رژیم ایران فراخواند.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, خطاب به اجلاس وزیران خارجه G8 خواستار تحریم فوری و همه جانبه فاشیسم دینی حاکم بر ایران شد.

وی گفت: تحریم این رژیم قرون وسطایی اولین قدم ضروری برای ممانعت از دستیابی آن به بمب اتمی و خواست مبرم مردم ایران است که خواهان تغییر تمامیت این رژیم هستند.
خانم رجوی افزود: روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم آخوندی تاکنون تمامأ علیه مردم ایران و تغییر در ایران و در خدمت سرکوب, صدور تروریسم و دستیابی به بمب اتمی توسط رژیم بوده و می باشد.

مذاکرات هشت سال گذشته تروئیکای اروپا و پس از آن کشورهای ۵+۱ و مذاکره مستقیم آمریکا با آخوندها یک سیاست اشتباه, ضعیف و مخرب بوده است. این سیاست, در عین اینکه زمان لازم را برای تکمیل پروژه های اتمی در اختیار ملایان قرار داد، آنها را در گردنکشی در مقابل معاهدات و قوانین بین المللی نیز جریتر کرد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تأکید کرد: رژیم آخوندها توان دست کشیدن از پروژه تولید بمب اتمی را ندارد، چرا که این تنها تضمین ضروری برای بقای این حکومت است. لذا راه حل نهایی برای خلاصی از بنیادگرایان تروریست مجهز به بمب اتمی, تغییر دموکراتیک در ایران است. تغییر نه تنها خواست مردم ایران, بلکه نیاز مبرم جامعه جهانی است.
خانم رجوی خطاب به هشت کشور صنعتی جهان گفت: رژیم غاصب آخوندی به هیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمیکند و هرگونه مراوده و تجارت با آن نامشروع است. زمان آن رسیده است که مقاومت مردم ایران علیه این رژیم برای دموکراسی به رسمیت شناخته شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
نهم فروردین ماه ۱۳۸۹(۲۹ مارس ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا