سال ۱۳۸۹

سیزده به در- شماره۳

تظاهرات و درگیری در اصفهان با خروش شعار خامنه ای قاتله ولایتش باطله.

به رغم جو سرکوب شدید در اصفهان, مردم ۱۳ به در را به حرکت اعتراضی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران تبدیل کردند. مردم و جوانان شجاع در پارک آیینه این شهر, با شعار مرگ بر خامنه ای علیه نحوست فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعتراض کردند. در این حرکت اعتراضی جوانان با نیروهای سرکوبگر که آنها را مورد حمله قرار دادند, درگیر شدند.

در پارک کوروش نیز مردم با خروش «خامنه ای قاتله ولایتش باطله ، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور» نفرت خود از رژیم آخوندها را فریاد کردند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳فروردین۱۳۹۹(۲آوریل۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا