سال ۱۳۸۹

روز کارگر- شماره۱

شعار «کارگران بیدارند، از خامنه ای بیزارند» بر فراز بامهای تهران.

در آستانه روز جهانی کارگر, مردم و جوانان غیور تهران در همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن, به اعتراضات شبانه بر فراز بامها می پردازند. دوشنبه شب ۶اردیبهشت, بانگ «الله اکبر» و خروش شعارهای «مرگ بر خامنه ای» در آسمان مناطق امام حسین، تهران نو، سرچشمه، یوسف آباد و جوادیه پیچید. 

شب پیش از آن نیز جوانان دلیر در خیابان نواب شعار «کارگران بیدارند، از خامنه ای بیزارند» در تهران نو و نارمک و تهرانپارس شعار «الله اکبر » و در جوادیه شعار «مرگ بر خامنه ای» سر دادند. 
در یک اقدام اعتراضی دیگر عکس منحوس خامنه ای, ولی فقیه نظام در خیابان آبشناسان- خیابان شقایق به آتش کشده شد.
شعارنویسی بر در و دیوارهای شهر از دیگر فعالیتهای اعتراضی مردم تهران در استقبال از روز کارگر است. جوانان و کارگران در منطقه اقدسیه, شهر ری, شهرک عباسپور, بزرگراه آوینی و خیابانهای ذکریای رازی و سلمان فارسی با نوشتن شعارهای «روز کارگر, مرگ بر خامنه ای»، «خامنه ای بیچاره روز کارگر تو راهه» و «کارگران بیدارند از خامنه ای بیزارند» انزجار خود از رژیم ضدبشری آخوندها را بیان کردند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷اردیبهشت۱۳۸۹(۲۷آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا