سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۱۲

دستگیری ۵نفر در تظاهرات اعتراضی روز کارگر در سنندج.

در قم برنامه فرمایشی روز کارگر به صحنه اعتراض علیه سیاستهای ضدکارگری رژیم تبدیل شد
درسنندج ۱۰۰تن از کارگران و مردم این شهر, در مقابل کمیته امداد این شهر تجمع کردند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. این تجمع به درگیری بین نیروهای سرکوبگر و کارگران کشیده شد و ۵تن از معترضان دستگیر شدند. جمعه شب نیز تجمعهای مردم سنندج به درگیری با مزدوران رژیم منجر شده بود.

در قم , کارگران چینی حمید، برنامه فرمایشی رژیم به مناسبت روز جهانی کارگر را, که در مسجد حسینیه عشق علی برگزار شد, به صحنه اعتراض علیه سیاستهای ضدکارگری آخوندها تبدیل کردند.
کارگران, سخنرانی طالبی, رئیس مزدور «خانه کارگر» را مختل کرده و به رغم آن که به آنها امکان صحبت داده نمی شد, اعتراضات خود را بر سر او فریاد کردند.
کارگران, سخنان این کارگزار رژیم را, در محکومیت اجتماع کارگران در مقابل استانداری به بهانه سوء استفاده رسانه های بیگانه, به سخره گرفتند و مانع ادامه اراجیف وی شدند. کارگران فریاد می زدند که چرا آنها باید از حقوق خود بگذرند و صدای حق طلبانه شان به بهانه انتشار خبر در روزنامه های خارجی خفه شود. آنها گفتند که نمیتوان برای نظامی که از یک تجمع کارگری اینگونه احساس خطر می کند و برای سرکوب کارگران از نیروهای گارد ضدشورش استفاده می کند, صلاحیتی قائل شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت۱۳۸۹(اول مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا