سال ۱۳۸۹

مریم رجوی: خروش دادخواهی کارگران و زحمتکشان ایران در روز جهانی کارگر

مریم رجوی: خروش دادخواهی کارگران و زحمتکشان ایران در روز جهانی کارگر نشانگر آن است که جامعه ایران با تمامی اقشار و طبقات خود برای به زیرکشیدن استبداد مذهبی قیام کرده است.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت, همبستگی و قیام کارگران، معلمان، دانشجویان و همة جوانان به پاخاسته و اشرف نشان ایران را، که در روز جهانی کارگرعلیه دیکتاتوری آخوندی به پاخاستند، ستود

و با درود به تمامی کارگران و زحمتکشان مقاوم ایران گفت: شعله های قیام و تظاهرات ضد حکومتی با « شعارهای مرگ به خامنه ای – مرگ بردیکتاتور»، تمهیدات سرکوبگرانة حکومت آخوندی را برای ممانعت از هرگونه تظاهرات در روز جهانی کارگر درهم شکست. این اعتراضها فریاد آزادیخواهی و ایستادگی کارگران و زحمتکشان ایران را برای احقاق حقوق به یغمارفته شان، در نقاط مختلف تهران بزرگ و در دیگر شهرهای میهن طنین افکند.
دیکتاتوری هراسان آخوندها در سلسله اقدامهای فشرده خود برای پیشگیری از خیزشهای اعتراضی روزجهانی کارگر، یا مقابله با آن, بیشترین تمهیدات و حداکثر نیروی سرکوبگر خود را به میدان آورده بود. برای تشدید کنترل و خفه کردن هرگونه صدای اعتراض، حکومت آخوندی بساط تظاهرات فرمایشی و نمایشی سالانه اش درخیابانها را به کلی برچیده بود. درعوض، تنها در تهران دست کم ۱۵هزار مأمور از نیروی انتظامی، یگانهای ضد شورش، نیروهای بسیج سپاه ضد محمد و سازمان بسیج و مزدوران لباس شخصی و اطلاعاتی را به کار گرفت. اما تظاهرات و طنین شعارهای قیام سراسری در روز جهانی کارگر، هم در نقاط مختلف تهران و هم در دیگر شهرهای ایران، باردیگرنشان داد که نه سرکوب وحشیانه ولی فقیه ارتجاع و باند غالب حکومت، ونه نغمه های سازش و تسلیم طلبی، هرگز نمی تواند اوضاع را به گذشته برگرداند و طلسم درهم شکسته ولایت منفور و چپاولگر را ترمیم کند. 
کارگران و زحمتکشان به پاخاسته ایران، با خروش«خامنه ای ستمگره، هر روز روز کارگره»، نشان دادند که مردم ایران به ویژه محرومان و ستمدیدگان برای به زیرکشیدن رژیم جبار و چپاولگر ولایت فقیه عزم جزم دارند و تا نیل به آزادی و حاکمیت مردم، از پا نمی نشینند. جامعه ایران با تمام اقشار و طبقات خود در جبهه فراگیر همبستگی ملی برای به زیرکشیدن استبداد خونریز مذهبی قیام کرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲اردیبهشت۱۳۸۹(۲ مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا