سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات جان آقای محمدعلی حاج آقایی, زندانی محکوم به اعدام

وضعیت جسمی زندانی سیاسی آقای محمدعلی حاج آقایی, ۶۲ساله, متاهل, رو به وخامت نهاده است.

وی از جمله بازداشت شدگان روز قدس(۲۷شهریور) است که توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران به اتهام آخوندساخته محارب به اعدام محکوم گردیده است. 
حاج آقایی که نزدیک به ۷سال از عمر خود را در دهه۶۰ به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندانهای رژیم به سر برده است,

اکنون بار دیگر به همین خاطر به اعدام محکوم شده است. این حکم بدون رعایت قوانین خود آخوندها و ارجاع به دیوان عالی کشور, تایید شده است. رژیم آخوندها حتی نسخه یی از این پرونده را در اختیار وکیل مدافع وی قرار نداده است.
بنا بر گزارشهای رسیده وضعیت جسمی حاج آقایی بر اثر شکنجه ها و اعمال فشارهای دژخیمان طی ماههای اخیر, که برای گرفتن اعترافات اجباری صورت گرفته, رو به وخامت نهاده است. دژخیمان از هرگونه رسیدگی به این زندانی سیاسی خودداری می کنند.
مقاومت ایران دبیرکل ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد و جامعه بین المللی و عموم مدافعان حقوق بشر را به اقدامی فوری و لازم الاجرا جهت توقف حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی محمد حاج آقایی و دیگر محکومان به اعدام و آزادی عموم زندانیان سیاسی فرا میخواند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵اردیبهشت۱۳۸۹(۵مه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا