سال ۱۳۸۹

ایران: در یک اقدام جنایتکارانه شش زندانی به طور جمعی به دار آویخته شدند

رژیم آخوندها, صبح روز شنبه۱۸اردیبهشت, در یک اقدام جنایتکارانه, شش تن از زندانیان را به طور جمعی در زندان قزلحصار کرج به چوبه دار آویخت.

خبرگزاری رژیم محکومان را «ارسلان اسدی»، «محمد علی فخری»، «عباس گراوند»، «رحمان بیابانی»، «پرویز تقی زاده» و «سعید میکائیلی» معرفی کرد و اتهام انتسابی به آنان را قاچاق مواد مخدر خواند. به این ترتیب شمار اعدامها طی ۳۰روز گذشته به ۳۵تن بالغ می شود.

افزایش موج اعدام, دستگیریهای گسترده جوانان تحت پوش طرح امنیت اجتماعی, تشدید سرکوب زنان به اتهام آخوندساخته «بدحجابی» و….در آستانه سالگرد قیام شجاعانه مردم و جوانان ایران و به منظور گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از گسترش خیزشهای اجتماعی است. 
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی به ویژه دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری را به اقدامی عاجل جهت توقف روند فزاینده نقض حقوق بشر به ویژه مجازات وحشیانه اعدام در ایران فرامی خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸اردیبهشت۱۳۸۹(۸مه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا