سال ۱۳۸۹

توطئه های جدید رژیم آخوندی علیه اشرف و دستگیری و محاکمه خانواده ها

بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی, همزمان با استقرار مزدوران در ورودی اشرف, نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات, در همکاری با دولت عراق و همچنین با استفاده از مزدوران و عوامل عراقی, در صدد هستند توطئه های بیشتری را علیه مجاهدان اشرف سازمان دهند.

برخی از این توطئه ها به شرح زیر است:

۱- نیروی تروریستی قدس صادق جعفر الحسینی, از سرکردگان ۹بدر و معاون مجلس اعلی در دیالی را, که معاون شورای استان دیالی نیز می باشد, مأمور کرده تا فعالیتهای مزدوران عراقی رژیم در دیالی را علیه اشرف هماهنگ کند. عمو و داماد صادق جعفر, به نامهای ابوعلی الزهیری, معاون وزیر حقوق بشر و علی الحسینی, که هر دو از افراد بدر و مجلس اعلی می باشند, در این زمینه با او از نزدیک همکاری می کنند. علی الحسینی مدتها در ایران بوده و به تازگی از ایران به دیالی برگشته است. 
۲- طبق طرح نیروی قدس, قرار است ابوعلی الزهیری یک مرکز تحت عنوان حقوق بشر در شهر خالص دایر کند. هدف اصلی این مرکز سازمان دادن فعالیتهای مزدوران علیه اشرف است.
۳- «ربودن یکی از فرماندهان اشرف» و استفاده تبلیغاتی از آن و « ایجاد بی اعتمادی در صفوف مجاهدین جهت جدا کردن فرماندهان مجاهدین از سایر افراد در اشرف». 
۴- پخش دروغهایی مانند اینکه دو تن از ۳۶ مجاهدی که در جریان حمله ۶ و ۷مرداد به گروگان گرفته شده بودند از اشرف فرار کرده و هم اکنون نزد دولت عراق هستند و سپس به خانواده هایشان تحویل داده خواهند شد. 
۵- شکایت مزدوران اعزامی وزارت اطلاعات از مسئولان سازمان مجاهدین مبنی بر اینکه فرزندان آنها را به زور در زندان اشرف نگاه داشته اند و درخواست دستگیری آنها مطابق قانون مبارزه با تروریسم و فعال کردن شکایتهای ساختگی علیه ساکنان اشرف. این شکایتها تحت این عنوان مجعول که زمینهای اشرف متعلق به مالکان خصوصی بوده و توسط مجاهدین غصب شده است, صورت می گیرد.
توطئه ها و اقدامهای سرکوبگرانه علیه مجاهدان اشرف در حالیست که دستگیری, شکنجه و محاکمه خانواده های ساکنان اشرف همچنان ادامه دارد و هم اکنون شمار زیادی از این خانواده ها در زندان به سر می برند. در یک نمونه اخیر, زندانی سیاسی خانم مریم اکبری, پس از گذشت هشت ماه از دستگیریش, روز ۷اردیبهشت در بیدادگاه رژیم آخوندی مورد محاکمه قرار گرفته و دژخیمی که اسم قاضی بر خود گذاشته به او گفته است حکم تو محاربه است زیرا «همه خانواده و کس و کار تو در اشرف هستند, چند نفر از خانواده ات منافق بوده و تا به حال اعدام شده اند. در پرونده ات هم نوشته شده است محاربه».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰اردیبهشت۱۳۸۹(۱۰مه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا