سال ۱۳۸۹

دستگیری محمد سلام جوشن, به جرم ارتباط خانوادگی با پسرش در اشرف

دستگیری محمد سلام جوشن, به جرم ارتباط خانوادگی با پسرش در اشرف, همسر و پسر دیگر وی نیز از ششماه قبل در زندان به سر می برند.

دژخیمان اطلاعات آخوندی دوشنبه شب سوم خرداد, آقای محمدسلام جوشن, ۵۲ساله, پدر یکی از مجاهدان اشرف را در محل کارش در سرخه حصار کرج, دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. مزدوران اتهام او را شورش و اقدام علیه امنیت ملی ذکر کرده اند.

همسر وی خانم اسدپور گرجی (جوشن) ۵۲ساله, و پسرش رضا ۲۵ساله, نیز. در آذرماه۸۸, به فاصله یک هفته, بازداشت و به سلولهای انفرادی بند۸ زندان گوهردشت کرج, که در کنترل دژخیمان وزارت اطلاعات است, منتقل شدند. دژخیمان آنها را برای بازگرداندن فرزندانشان به ایران تحت شکنجه قرار دادند. خانم اسدپور پیش از این نیز همراه با دخترش فاطمه جوشن به خاطر دیدار با فرزند دیگرش در اشرف ۱۶ماه در زندان به سر برده بود. 
خانم اسدپور و پسرش رضا جوشن, توسط بیدادگاههای آخوندها به جرم داشتن رابطه خانوادگی با مجاهدان اشرف به یکسال تبعید به زندان زنجان و چهارسال تبعید در روستای قیلار در این شهر محکوم شدند. 
بازداشت پیاپی خانواده مجاهدان اشرفی در حالیست که حدود ۴ماه است وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس, با همکاری دولت و نیروهای عراقی, شماری از مزدوران خود را تحت عنوان خانواده به ورودی اشرف آورده اند تا به شکنجه روانی اشرفیان و ایجاد تحریک و آشوب و زمینه سازی برای کشتار آنان بپردازند.
مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای بین المللی حقوق بشری, به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه را به اقدام عاجل جهت رسیدگی سریع به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷خرداد۱۳۸۹(۲۸مه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا