سال ۱۳۸۹

مریم رجوی از تصویب قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و بر ضرورت تحریمهای همه جانبه تأکید نمود

مریم رجوی از تصویب قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و بر ضرورت تحریمهای همه جانبه تأکید نمود
راه حل نهایی برای دست نیافتن بنیادگرایان و تروریستها به بمب اتمی, تغییر دموکراتیک در ایران است.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, از هفتمین قطعنامه شورای امنیت درباره پروژه های اتمی فاشسیم دینی حاکم بر ایران و تصویب چهارمین دور تحریمها علیه این رژیم استقبال کرد.

وی گفت تصویب این تحریمها پس از بیش از دو سال گفتگوهای بیحاصل, بار دیگر نشان داد تنها نتیجه مذاکره فرصت دادن به رژیم برای تکمیل پروژه های اتمیش است.
طی دو سال گذشته ارائه انواع و اقسام امتیازها, از جمله مذاکره بدون پیش شرط یا تحویل اورانیوم با غنای ۲۰درصد به رژیم و حتی مسکوت گذاشتن ادامه غنی سازی از سوی رژیم با شکست مواجه شده است. رژیم آحوندی طی ماههای گذشته تلاش فشرده یی را برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه به کار گرفت و از هیچ تهدید و تطمیعی در این زمینه فرو گذار نکرد. آخرین حلقه, نمایش فریبکارانه با ترکیه و برزیل بود که به جایی نرسید.
خانم رجوی گفت قطعنامه تصویب شده یک پاسخ ضروری اما ناکافی به رژیمی است که با نقض همه موازین و میثاقهای بین المللی و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی امنیت و صلح را در منطقه و جهان به خطر انداخته است. همچنانکه مقاومت بارها تأکید کرده است آخوندها هرگونه مذاکره و امتیاز را نشانه ضعف جامعه جهانی تلقی نموده و در پیشبرد پروژه های اتمی خود جریتر می شوند. 
رییس جمهور برگزیده مقاومت تصریح کرد: آخوندها بمب اتمی و تسلط بر عراق را دو رکن ضروری برای ادامه حکومت نامشروع خود می دانند و به ویژه در اوج انزجار عمومی از نظام ولایت فقیه و تشدید بحران شقه درونی, حاضر به کوتاه آمدن از آن نیستند. راه حل نهایی خلاص شدن از کابوس بنیادگرایان و تروریستهای مسلح به بمب اتمی, تغییر دموکراتیک در ایران است. 
لذا تنها رویکرد درست با این رژیم, قاطعیت همه جانبه است. سیاستی که از یک سو تحریمهای همه جانبه نفتی, تسلیحاتی, تکنولوژیک و دیپلوماتیک را شامل می شود و از سوی دیگر متضمن به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت علیه فاشیسم مذهبی و برداشتن محدودیتهای اعمال شده علیه مقاومت ایران است.
قطعنامه, علاوه بر تأیید تحریمهایی که در سه دور قبلی به تصویب رسیده, صدور سلاحهای سنگین از جمله هواپیماهای جنگی, تانک, توپخانه, موشک و … به ایران را ممنوع می کند و رژیم را از کار روی موشکهای بالستیک منع می کند و لیستهایی از مقامهای رژیم و سرکردگان سپاه پاسداران و شرکتها و موجودیتهای وابسته به رژیم را به لیست سیاه خود اضافه می کند.
قطعنامه از همه کشورها می خواهد تمامی محموله های به ایران و از ایران را در خاک خود, از جمله در بنادر دریایی و فرودگاهها مورد بازرسی قرار دهند و از کشورها می خواهد در چنین بازرسیهایی همکاری لازم را مبذول دارند.
قطعنامه تصریح می کند تنها در صورتی تحریمها متوقف می شود که رژیم ایران غنی سازی و فعالیتهای مرتبط با آن را به طور کامل معلق کند و پس از ۹۰ روز چنانچه رژیم این فعالیتها را متوقف نکرده باشد, شورا اقدامهای بیشتری را مورد مطالعه قرار می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹خرداد ۱۳۸۹( ۹ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا