سال ۱۳۸۹

پیمان شانگهای درخواست عضویت دایم رژیم آخوندی را ردکرد

روز جمعه ۲۱خردادماه, «”سازمان همکاری شانگهای» تقاضای رژیم آخوندی برای عضویت دایم در این سازمان را رد کرد. سازمان شانگهای یک پیمان همکاریهای امنیتی و دفاعی است و اعضای اصلی آن کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان هستند.

دست رد زدن به سینه فاشیسم مذهبی حاکم, در حالی صورت گرفت که رژیم آخوندها از ماهها پیش با انواع حاتم بخشی ها و زدو بندهای پشت پرده تلاش می کرد,

توافق اعضای این سازمان برای پذیرفته شدنش به عنوان یک عضو رسمی را جلب نماید تا بدین ترتیب تشدید انزوای بین المللی و اوج نفرت مردم ایران از این رژیم ضدبشری را بپوشاند.

عدم پذیرش رژیم آخوندها بعد از تصویب هفتمین قطعنامه شورای امنیت در مورد پروژه های اتمی فاشسیم دینی حاکم بر ایران و تصویب چهارمین دور تحریمها علیه این رژیم صورت گرفت. در کمتر از دو ماه پیش نیز تلاشهای رژیم آخوندها برای عضویت در کمیته حقوق بشر ملل متحد شکست خورد و آخوندها مجبور به پس گرفتن تقاضای عضویت خود در این شورا شدند.
رژیم آخوندها به خاطر نقض همه موازین و میثاقهای بین المللی, تلاش برای دستیابی به بمب اتمی, صدور تروریسم و ارتجاع, امنیت و صلح را در منطقه و جهان به خطر انداخته است. تنها رویکرد درست با این رژیم, که بخاطر نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران نیز مورد انزجار شدید مردم ایران است, قاطعیت همه جانبه و طرد از جامعه جهانی است. یک سیاست درست متقابلا متضمن به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر و دموکراسی و برداشتن محدودیتهای اعمال شده علیه مقاومت ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ خرداد ۱۳۸۹(۱۱ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا