سال ۱۳۸۹

قیام خردادماه – شماره۲

ایران: درگیری در میدان راه آهن با شعار «مرگ بر خامنه ای»

درگیری جوانان با عوامل سرکوبگر در میدان انقلاب در حمایت از یک دختر جوان
ظهر روز جمعه ۲۱خردادماه, جمعیت حاضر در سالن اصلی راه آهن تهران, با شعار «مرگ بر خامنه ای» با عوامل سرکوبگر رژیم درگیر شدند.

این درگیری به دنبال بروز اشکال در فروش بلیط ها و خدمات رسانی راه آهن تهران وقوع یافت.
مزدوران و حشتزده بلافاصله درخواست نیروی کمکی کرده و مردم را از سالن راهآهن بیرون کردند ولی مردم در میدان راه آهن به شعارهای ضد حکومتی ادامه دادند.
بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۰خرداد نیز, برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر با عابران جوان در میدان انقلاب تهران که به بهانه آخوندساخته بدحجابی صورت گرفت, به درگیری کشیده شد. ضرب و شتم دختران و پسران جوان و رفتار موهن مزدوران با مقاومت آنان رو به رو شد. مردم به حمایت از دختر جوانی که شجاعانه مقاومت می کرد, برخاستند. در همین حال, سرنشینان خودروها, با بوق زدن به این وحشیگریها اعتراض می کردند. متعاقبا درگیری و جنگ و گریز جوانان با نیروهای کمکی و پاسداران موتور سوار ادامه یافت., مزدوران ضمن مضروب کردن جوانان شماری از آنان, ازجمله یک دختر جوان, را بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ خرداد ۱۳۸۹(۱۱ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا