سال ۱۳۸۹

قیام خرداد – شماره۱۲

تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور

در ساعت ۱۹۰۰, دانشجویان دانشگاه مشهد در حالیکه از سوی مردم حمایت می شدند در پارک ملت دست به تظاهرات زدند. جمعیت تظاهرکنندگان که به سه هزار تن بالغ می شد, شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. این در حالیست که پشت دانشگاه مشهد و اطراف پارک ملت شمار زیادی از گارد ویژه و نیروی انتظامی و چماقداران مستقر شده بودند تا از شکل گیری تظاهرات جلوگیری کنند . 

بعد از ظهر امروز در نقاط دیگر شهر مشهد از جمله احمد آباد, میدان راهنمایی و خیابان سجاد نیز تظاهرات ضد حکومتی جریان داشت
در ساری, در میدان معلم، حدود ۲۰۰تن از مردم، با شعار های «مرگ برخامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور» و «خامنه ای حیا کن, ایران را رها کن» ، دست به تظاهرات زده و با مزدوران سرکوبگر درگیر شدند . دراین درگیری ۳ تن از مردم مجروح شدند 
در نجفآباد, مردم معترض با لباس شخصی ها درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر برای مقابله با جمعیت به طور مکرر گاز اشکآور شلیک کردند به طوریکه فضا اکنده از گاز اشکآور شده بود.
در بوشهر نیز صدها تن از مردم در میدان «امام» این شهر تجمع کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند
در شیراز نیروهای سرکوبگر در وحشت از اعتراضات دانشجویان, دانشگاه را به زور تعطیل کردند. در زاهدان, دهها تن از دانشجویان در مقابل سلف سرویس دست به تجمع زدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ خرداد ۱۳۸۹(۱۲ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا