سال ۱۳۸۹

مریم رجوی از تحریمهای جدید آمریکا و اروپا استقبال و به تحریمهای همه جانبه فرا می خواند

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, تصویب تحریمهای جدید علیه رژیم ضد بشری آخوندی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا را مورد استقبال قرار داد.

وی ابراز امیدواری کرد این تحریمها به تحریمهای همه جانبه تسلیحاتی, نفتی, تکنولوژیک و دیپلوماتیک ارتقا یابد. مریم رجوی افزود: ممنوعیت سرمایه گذاری جدید در صنعت نفت که در اساس در دست سپاه پاسداران است, یک قدم ضروری است, اما می بایست به تعطیل و یا دست کم منجمد کردن سرمایه گذاریهای قبلی نیز گسترش پیدا کند

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده اقتصاد ایران به ویژه صادرات و واردات در دست پاسداران است, گفت: در شرایط کنونی و تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی, منافع روابط اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی با ایران دراساس به جیب سپاه پاسداران می رود و صرف حفظ نظام ولایت فقیه و ارگانهای سرکوب, صدور تروریسم و بنیادگرایی و پروژه های اتمی این رژیم می شود و یا توسط سردمداران این رژیم چپاول می گردد و به حسابهای بانکی آنان سرازیر می شود. لذا, به رغم تبلیغات و هوچیگریهای فاشیسم دینی حاکم, عموم مردم ایران قویا از این تحریمها استقبال نموده و خواستار قطع کامل روابط تجاری و اقتصادی با این رژیم هستند.
خانم رجوی گفت: در حالیکه به رغم همه تدابیر سرکوبگرانه, قیام سراسری مردم ایران استمرار پیدا کرده و تعمیق شده است و در شرایطی که شقه و شکاف درونی رژیم به طور مستمر عمیقتر می شود و از آنجا که فاز پایانی این رژیم شروع شده, هر گونه سرمایه گذاری بر روی این رژیم نه تنها علیه دمکراسی و حقوق بشر در ایران و صلح و آرامش در منطقه است, بلکه به لحاظ اقتصادی نیز هیچ آینده یی ندارد و محکوم به شکست است.
رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران پیش از این بارها بر ضرورت اعمال تحریمهای همه جانبه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تاکید کرده بود. از جمله در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ خواستار اقدامات مشخص اتحادیه اروپا و آمریکا در جهت تحریم این رژیم شد و گفت این اقدامها نیازی به تصویب شورای امنیت ندارد. وی از جمله خواستار تحریم هر گونه رابطه تجاری مستقیم و غیرمستقیم با سپاه پاسداران و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن و همچنین تعطیل دفاتر همه شرکتها و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران در اروپا شد. 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ خرداد ۱۳۸۹(۱۷ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا