سال ۱۳۸۹

قیام خرداد – شماره۱۸

جنگ و گریز دانشجویان دانشگاههای تهران و هنر با مزدوران, تظاهرات در خیابانهای جمهوری, نیلوفر و محل شهادت ندا

مردم و جوانان غیور تهران به رغم تدابیر سرکوبگرانه شدید و در شرایطی که نیروهای سرکوبگر رژیم از اولین ساعات امروز به طور متراکم در مناطق مرکزی شهر مستقر بودند, در نقاط مختلف شهر انزجار خود از تمامیت نظام ولایت فقیه را ابراز کردند.

در ساعت۱۸, دانشجویان شجاع دانشگاه تهران با شعار «مرگ بر خامنه ای» دست به تظاهرات زدند و با مزدوران بسیجی و عوامل اطلاعات آخوندی در داخل دانشگاه درگیر شدند. خروش شعار دانشجویان چهار راه مصدق تا خیابان کارگر و میدان انقلاب را فراگرفت.
در ساعت ۱۸۲۰ درگیریهای پراکنده بین دانشجویان دانشگاه هنر و مردم از یکسو و مزدوران سرکوبگر در داخل و خارج دانشگاه هنر جریان داشت. مردم و دانشجویان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» در خیابانهای بالاور ، نیکویی و صبا به طور پراکنده با مزدوران به جنگ و گریز پرداختند. 
در ساعت ۱۸ همچنین صدها تن از مردم با شعار «نترسید نترسید, ماهمه باهم هستیم» و «به همت ایرانی, دیکتاتور سرنگون سرنگون»، در خیابان جمهوری در نزدیکی نواب دست به تظاهرات زدند. مزدوران سرکوبگر که در نزدیکی ایستگاه متروی نواب صفوی مستقر شده بودند به مردم یورش برده و با آنها درگیر شدند.
صدها تن از مردم و جوانان دلیر نیز در خیابان نیلوفر (اطراف آپادانا) با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «خامنه ای مرگ به نیرنگ تو» دست به تظاهرات زدند.
در ساعت۱۹۰۰ مردم در کوی دانشگاه تهران, اطراف محل شهادت ندا شعار «مرگ بر خامنه ای» , «سهرابیم نداییم ما همه یک صداییم»، «ندای ما نمرده ولایته که مرده». سر دادند. 
حوالی ساعت ۱۹۳۰ جوانان دلیر در فلکه صادقیه و میدان ولیعصر شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰خرداد ۱۳۸۹(۲۰ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا