سال ۱۳۸۹

فشارهای ضد انسانی کمیته سرکوب بر بیماران اشرف

در یک اقدام سرکوبگرانه و ضدانسانی دیگر, به دستور کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق, نیروهای عراقی, نفر همراه یکی از زنان بیمارِ مجاهدِ اشرف را در بخش مراقبتهای ویژه در یکی از بیمارستانهای بغداد, ناگزیر از ترک بیمارستان کردند.

بیمار به دلیل وضعیت حاد قلبی, از سه روز پیش با کمک دو نفر همراه به طور اورژانس به بخش مراقبتهای ویژه در این بیمارستان منتقل شده و تحت نظر و مراقبت پزشکان قراردارد. 

اما نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب, از روز گذشته, در یک عمل ضدانسانی, یکی از نفرات همراه بیمار را تهدید کردند باید به اشرف بازگردد والا او را دستگیر خواهند نمود. همچنین برای افزایش فشار بر روی بیمار, به اشکالتراشی در جریان معالجات پرداختند. در یک مورد حتی اجازه ورود پزشک به اتاق بیمار را ندادند و گفتند ویزیت پزشکان از بیمار باید توسط کمیته تأیید شود!

کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق, این چنین برای تأمین خواستهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران فشارهای ضد انسانی خود را بر بیمارانی که برای ویزیت متخصص, ناگزیر باید به خارج از اشرف بروند, افزایش داده است. ممانعت از همراهی بستگان بیمار با او, ممانعت از همراهی نفر کمکی و پرستار و مترجم, همچنین انواع و اقسام محدودیتها و کارشکنیهای دیگر, باعث شده است بسیاری بیماران نتوانند به بیمارستانهای خارج از اشرف بروند. به دلیل همین محدودیتها, بسیاری از بیماران در یک سال و نیم گذشته دچار مشکلات جسمی حاد و پیشرفت بیماری شده اند. اگر این بیماران در مراحل اولیه مورد معالجه قرار می گرفتند, بهبودی کامل پیدا می کردند.

محدودیتهای ظالمانه پزشکی, بخشی از محاصره ضد انسانی است که از ابتدای سال۲۰۰۹ به دنبال انتقال حفاظت به نیروهای عراقی, به اشرف تحمیل شده است. چیزی که نقض آشکار قوانین و کنوانسیونهای بین المللی و در شمار جنایت علیه بشریت است.

مقاومت ایران توجه دبیرکل ملل متحد, نماینده ویژه دبیرکل در عراق, کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد, مقامها و فرماندهان آمریکایی و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر را به استمرار سرکوب و فشار بر روی اشرف, به ویژه بیماران, جلب می کند و خواهان اقدامهای فوری برای پایان بخشیدن به محاصره ظالمانه و ضد انسانی آن است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶تیر۱۳۸۹ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا