سال ۱۳۸۹

ایران: چهار اعدام در اهواز و قزوین

رژیم ضدبشری آخوندها روز پنجشنبه ۷مردادماه, یک زندانی به نام یوسف-خ را در زندان قزوین به دار آویخت.

سه زندانی دیگر به نامهای «ع. الف», «س. ز», «س.م» نیز در روز ۲مرداد, در زندان کارون اهواز به اتهام انتسابی قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. یکی از زندانیان صرفأ به اتهام نگهداری ۴۳گرم هرویین اعدام شد (خبرگزاری حکومتی فارس- ۲ و۷ مرداد۸۹).

اعدام زندانیان با اتهام قاچاق مواد مخدر در حالی صورت می گیرد که سرنخ شبکه اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر در ایران در دست بالاترین سران فاشیسم مذهبی حاکم است و درآمد کلان ناشی از آن برای تأمین هزینه های صدور تروریسم و بنیادگرایی به جیب گشاد آخوندها و پاسدارانشان سرازیر می شود.
برپا کردن چوبه های دار در شهرهای مختلف کشور, نشانگر ناتوانی رژیم رو به زوال آخوندی در مقابله با اعتراضها و انزجار فزاینده مردم ایران و به منظور تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه است. 
مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر, دبیرکل به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت بار حقوق بشر در ایران و اقدامی فوری جهت توقف مجازات سبعانه اعدام فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ مرداد۱۳۸۹ (۳۰ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا