سال ۱۳۸۹

شو مشمئزکننده اعترافات اجباری یک زن زندانی محکوم به سنگسار لگد مال کردن همه حرمتهای انسانی و اجتماعی است

رژیم ضدبشری آخوندی, در حالیکه با موج گسترده یی از اعتراضهای گسترده بین المللی به خاطر حکم اعدام و سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی مواجه است, در یک اقدام بیسابقه, چهارشنبه شب۲۰مرداد ماه این زن زندانی را پس از دو روز شکنجه, به شرکت در یک شو منزجرکننده تلویزیونی و به اعتراف علیه خود و وکیلش وادار کرد.

وادار کردن زندانیان سیاسی به شرکت در شوهای تلویزیونی, طی سه دهه حاکمیت آخوندها, یک روال شناخته شده و رسوا بوده است.

اما بکارگیری این شیوه رذیلانه آنهم برای اتهامهای اخلاقی, برای زن بیدفاعی که مادر دو فرزند جوان است, در مقابل چشم میلیونها بیننده, یک درنده خوبی بیسابقه و لگدمال کردن همه حرمتهای انسانی و اجتماعی و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی است. این در حالی است که سرنخ شبکه های فحشا و قاچاق دختران نوجوان و زنان ستمدیده ایرانی به دست بالاترین مقامهای رژیم آخوندی است و رسواییهای اخلاقی سران رژیم شهره خاص و عام است
خانم سروناز چیت ساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران, توسل رژیم آخوندی به اعدام و سنگسار و شکنجه و کشتار و این گونه صحنه پردازیهای رسوا به ویژه علیه زنان را تشبثات حقیرانه رژیم آخوندی برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه به منظور جلوگیری از خیزشهای اجتماعی توصیف کرد. وی شورای امنیت, کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محکوم کردن اقدام رذیلانه آخوندهای ضدبشر در گرفتن اعترافات اجباری فراخواند و خواستار اقدامی فوری برای توقف حکم سبعانه اعدام خانم سکینه محمدی آشتیانی و ارجاع پرونده نقض وحشیانه حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران به شورای امنیت ملل متحد شد. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲مرداد۱۳۸۹(۱۳اوت۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا