سال ۱۳۸۹

قدرتنمایی های پوشالی رژیم آخوندی و بن بست مرگبار آن

در ادامه سلسله نمایشها و قدرتنمایی های پوشالی روزهای گذشته, روز یکشنبه۳۱مرداد, وزیر دفاع رژیم آخوندی, احمد وحیدی, پاسدار تروریستی که تحت تعقیب پلیس بین المللی است, از ساخت اولین هواپیمای جت بمبافکن بدون سرنشین با بُرد بلند خبر داد (خبرگزاری سپاه پاسداران).

قبل از آن نیز مقامها و رسانه های مختلف رژیم از افتتاح خط تولید انواع موشکها و زیردریاییها, تست آزمایشگاه فضایی و خط تولید مهمات و …خبر داده و در یک اقدام مضحک دیگر, چاله هایی را در مناطق جنوبی کشور برای دفن سربازان آمریکایی حمله کننده به ایران به نمایش گذاشته بودند.

روز ۲۷مرداد خامنه ای, ولی فقیه طلسم شکسته نظام, گفت حکومت آخوندی از «ایجاد نیروگاههای هستهیی و تولید سوخت آنها در داخل» «کوتاه نخواهد آمد» و در یک گندهگویی ابلهانه تهدید کرد که رژیم آخوندی «به سبک خود به هر فشاری پاسخ خواهد داد…میدان مقابله… فقط منطقه ما نخواهد بود بلکه این مقابله میدان گستردهتری خواهد داشت». خامنه ای سیاست تجاوزکارانه و صدور بنیادگرایی و تروریسم رژیم را «تجربیات سیاسی موفق در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان» نامید و آن را «اثباتکننده حرکت صعودی» رژیم خواند. چند روز بعد احمدی نژاد روی دست لوطی اش بلند شد و گفت «عرصه پاسخگویی ما تمامی کره زمین است».
نظام در هم شکسته آخوندی, زیر ضرب تحریمهای فزاینده بین المللی و نگران از قدمهای بعدی جامعه جهانی, با این قدرتنماییهای پوشالی در صدد است از سویی از یک سیاست قاطع بین المللی جلوگیری کند و از سوی دیگر به نیروهای وارفته و وحشت زده اش روحیه بدهد, از تعمیق و گسترش شقه در درون رژیم جلوگیری و اعتراضات مردم را هرچه بیشتر سرکوب کند.
این بیانگر بن بست مرگبار رژیمی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواستار سرنگونی آن هستند. نظام رو به زوالی که اگر از پروژه بمب اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی دست بردارد, تضمین بقایش را از دست میدهد و از درون فرو می پاشد, و در غیر این صورت باید رویارویی با جامعه بین المللی را به تن بخرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول شهریور۱۳۸۹(۲۳اوت۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا