سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در پنجاهمین روز اعتصاب غذا

جان زندانی سیاسی ارژنگ داودی, در پنجاهمین روز اعتصاب غذایش در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

وی که از زندانیان سیاسی بند۳زندان گوهردشت است از روز ۲۳تیرماه در اعتراض به فشارهای دژخیمان ازجمله ممنوعیت ملاقات با خانواده, مصادره خانه شخصی و آوارگی خانواده اش, دست به اعتصاب غذا زده است. وی از آبان۸۲ تاکنون در زندانهای مختلف رژیم ازجمله اوین, بندرعباس و گوهردشت تحت انواع شکنجه ها و اعمال فشارها قرار داشته است

دژخیمان نه تنها از رسیدگیهای پزشکی به آقای داوودی خوداری می کنند. بلکه در روز شنبه ۶شهریور, وی را در شرایطی که قادر به حرکت نبود, ساعتها مورد بازجویی قرار دادند. سردژخیم علی حاج کاظم, رئیس زندان گوهردشت, بر شدت فشارهای وارده بر این زندانی افزوده و از رسیدگی به او جلوگیری می کند. حاج کاظم به خاطر حذف فیزیکی زندانیان با تزریق داروهای سمی و همچنین فروش سیستماتیک اندام زندانیان, به طور مضاعف مورد نفرت زندانیان است.
مقاومت ایران مراجع مدافع حقوق بشر به ویژه دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه در ملل متحد را به اقدام فوری در مورد زندانیان سیاسی در ایران و نجات جان آنان به ویژه آقای داوودی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰شهریور۱۳۸۹(اول سپتامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا