سال ۱۳۸۹

کشف مواد منفجره ارسالی از سوی رژیم ایران در بندر ایتالیایی ضرورت تحریم کامل تجاری رژیم را جدی تر می کند

کشف یک محموله ۷تنی از مواد منفجره قوی نظامی متعلق به رژیم آخوندی در بندر جویا تائورو ایتالیا, از طرحهای شوم تروریستی این رژیم در خارج از ایران خبر می دهد.

این محموله از مواد منفجره T4که از ایران به این بندر رسیده بود, در یک فعالیت بازرسی پیچیده کشف و توقیف شد.
مقاومت ایران ضمن هشدار به مقامهای کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه نسبت به نیات پلید فاشیسم دینی حاکم بر ایران,

بر ضرورت تحریم همه جانبه این رژیم و به ویژه متوقف کردن تجارت با این رژیم تأکید کرد. رژیم آخوندی در پوش محموله های غذایی یا دارویی سلاح و مهمات و مواد منفجره جابه جا می کند. در مارس۱۹۹۶ سپاه پاسداران یک قبضه توپ غول پیکر ۳۲۰میلیمتری را, که برای اهداف تروریستی ساخته بود, در کانتینرهای مواد غذایی وارد اروپا کرد که در بندر آنتورپن بلژیک توقیف شد. 
رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی وگسترش نارضایتی و انزجار عمومی, به تشدید صدور تروریسم و بحران به کشورهای منطقه روی آورده است. هرگونه سیاست استمالت و نرمش در مقابل رژیم, آن را در این سیاست تشویق و تشجیع خواهد کرد. صدور تروریسم و استیلا بر منطقه بخش تفکیک ناپذیر و محور اصلی سیاست آخوندها برای حفظ حاکمیت ننگین آنهاست که با نفرت عموم مردم مواجه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول مهر۱۳۸۹ (۲۳سپتامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا