سال ۱۳۸۹

ایران, ۹اعدام از جمله یک زن طی دو روز در اصفهان و زنجان, شمار اعدامها طی دو هفته اخیر به ۲۰تن بالغ شد

رژیم آخوندی روز دوشنبه ۱۹مهر, در یک اقدام جنایتکارانه, ۵زندانی را در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخت.

بنا بر خبر منتشرشده از سوی دادگستری اصفهان یکی از اعدام شدگان یک مرد ۳۲ساله افغانی به نام یعقوب.د بود.
روز پیش از آن نیز, در روز جهانی مبارزه علیه اعدام, کارگزاران دستگاه قضاییه آخوندی چهار زندانی از جمله یک زن را در زندان مرکزی زنجان به دار آویختند.

اعدام جمعی هشت زندانی در زندان مرکزی کرمان, یک زن زندانی در زندان شیروان و دو زندانی دیگر در زندان ارومیه طی روزهای ۶تا۱۵مهرماه از دیگر موارد این مجازات وحشیانه است.
بدین ترتیب شمار اعدام شدگان صرفأ طی دو هفته اخیر به ۲۰تن بالغ می شود. 
رژیم رو به زوال آخوندها ناتوان از مقابله با انبوه بحرانهای گریبانگیرش و انزجار فزاینده عمومی تنها راه را در تشدید سرکوب ازجمله افزایش شمار اعدامها یافته است.
مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر, دبیرکل، به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت بار حقوق بشر در ایران و اقدامی فوری جهت توقف این روند جنایتکارانه فرا می خواند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰مهر۱۳۸۹(۱۲اکتبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا