سال ۱۳۸۹

ایران: جنایت فجیع قطع دست یک زندانی در مشهد

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت, قطع دست یک زندانی در زندان مشهد را نمونه یی از سبعیت بی حد و مرز رژیم رو به سقوطی توصیف کرد که تنها راه مقابله با خشم و نفرت فزاینده عموم مردم را در تشدید سرکوب و خفقان یافته است.

سران فاشیسم دینی می دانند که به محض توقف چرخه اعدام و شکنجه و جنایت, مردم به پاخاسته ایران برای همیشه آنها را از صحنه حذف خواهند کرد.

وی افزود: جامعه جهانی امروز در مقابل یک آزمایش خطیر قرار گرفته تا در مقابل یک دیکتاتوری خون آشام مذهبی که ننگ بشریت قرن بیست و یکم است, قاطعیت به خرج دهد و آن را طرد کند. هرگونه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با این رژیم می بایست به قطع اعدام و مجازاتهای وحشیانه و بهبود حقوق بشر در ایران مشروط شود.
روز سه شنبه ۲۰مهر, رسانه های خبری رژیم آخوندی از قطع دست یک زندانی در زندان مشهد به اتهام مشارکت در سرقت خبر دادند. این جنایت فجیع در مقابل چشم دیگر زندانیان انجام شد. در روز ۱۰مهرماه نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی در قزوین صادر شد. در مرداد ماه انگشتان دست ۵زندانی جوان را در زندان همدان قطع کردند.
محمود ذوقی, دادستان جنایتکار مشهد گفت: «اجرای حکم قطع ید، در مقابل تعدادی از زندانیان بود تا آنها نیز عبرت بگیرند… این آخرین حکم نیست که اجرا می‌شود و در آینده نیز دست سارقان قطع خواهد شد… ما رحمی در قبال آنها نخواهیم کرد…عمل یک سارق … می‌تواند از مصادیق محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت».
قطع دست جوانان ایران به بهانه سرقت در حالیست که آخوندهای حاکم و پاسداران چپاولگر طی سه دهه حاکمیت شوم خود صدها میلیارد دلار سرمایه مردم محروم ایران را به سرقت برده اند. در همین روزها در اثر جنگ گرگها در درون رژیم، ماجرای چپاول میلیاردها دلار از اموال مردم ایران توسط یک باند حکومتی به رسانه های حکومتی کشیده شده است. بنا بر خبرهای منتشر شده رحیمی معاون اول پاسدار احمدی نژاد, در راس این باند است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱مهر۱۳۸۹ (۱۳اکتبر ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا