سال ۱۳۸۹

خامنه ای با لشکرکشی ۱۰ روزه به قم مذبوحانه تلاش می کند طلسم شکسته ولایت را ترمیم کند

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, لشکر کشی ۱۰روزه خامنه ای به قم را تلاش مذبوحانه یی برای ترمیم طلسم شکسته ولایت فقیه و غلبه بر مخالفت روزافزون روحانیون و مراجع توصیف کرد که هر روز از رژیم محتضر آخوندی فاصله بیشتری می گیرند.

خامنه ای و باند وی با یک بسیج سراسری و برنامه ریزی چندین ماهه در صدد هستند حوزه قم را به طور کامل به زیر سلطه پاسداران در بیاورند و مخالفان خود را سرکوب نموده یا به تسلیم وادار کنند. 

خانم رجوی افزود: بی اعتنایی مطلق روحانیون سرشناس به این سفر و سخنرانی خامنه ای در اولین روز, پیشاپیش نشان می دهد که ولی فقیه نظام در این لشگرکشی همه جانبه بار دیگر با یک شکست فضاحت بار مواجه خواهد شد. شقه و شکاف در درون رژیم تعمیق و انزجار روحانیون و طلاب جوان از خامنه ای بیشتر می شود.
خامنه ای در سخنان خود به هنگام ورود به قم, رقیبان را به گردن گذاشتن به خواستهای باند حاکم و «همبستگی با قوای سهگانه کشور» دعوت کرد و از مخالفت با گماشته خود پاسدار احمدی نژاد برحذر داشت. وی با اشاره به انزجار عمومی مردم از رژیم آخوندی و مخالفتهای گسترده با نظام ولی فقیه گفت: «شایعه درست کردن … به‌هیچ‌وجه صلاح کار کشور و آینده کشور نیست». وی همچنین از «تیره و تار نشان دادن اوضاع» و «مأیوس کردن و از صحنه خارج کردن مردم» ابراز نگرانی کرد. 
به رغم همه تمهیدات و اعمال فشارهای دوماهه دستگاههای سرکوب, دیروز خامنه ای به هنگام ورود به قم با بایکوت مراجع و روحانیون برجسته و استادان حوزه روبرو شد. صرفأ سردژخیمان منفوری همچون مقتدایی, محمد یزدی, مصباح یزدی و احمد خاتمی که موجودیت خود را مرهون رژیم هستند, در مراسم استقبال حضور یافتند. 
اکثریت قاطع مردم قم نیز از شرکت در این مراسم خوداری کردند. جمعیت حاضر در سخنرانی خامنه ای بسیجیان و پاسدارانی بودند که از نقاط مختلف گردآوری شده بودند. این درحالیست که مقامهای رژیم و رسانه های خبری حکومتی, از مدتها پیش برای این سفر تبلیغ و با دجالگری استقبال از خامنه ای را استقبال از «امام زمان» توصیف می کردند. جلسات درس مراجع را به اجبار تعطیل و با انواع ترفندها از سفر آنان به خارج از قم جلوگیری کردند و با تعطیل کردن کلیه مغازه ها و مدارس درصدد بودند مردم را به شرکت در استقبال وادار نمایند. 
خامنه ای و باند وی پیشاپیش در باره اهداف و ثمرات این سفر ازجمله گفته اند که با سفر خامنه ای «توطئه‌ها خنثی می‌شود», « حوزویان با خامنه ای بیعت می کنند و از فتنه گرانی که تمام تلاش خود را در راه مقابله با نظام و ولایت فقیه به کار گرفته اند, تبری می جویند». و تاکید کرده بودند با سفر خامنه ای و «اعلام پشتیبانی از ولایت فقیه», «چشم فتنه» کور و به این ادعا که «حوزه از نظام و رهبری بریده است» پایان داده می شود و « بر یاوه‌گویی‌ها و فتنه انگیزیهای سال گذشته» خط بطلان کشیده می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸مهر۱۳۸۹(۲۰اکتبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا