سال ۱۳۸۹

مقاومت ایران حکم اعدام طارق عزیز را محکوم می کند

مقاومت ایران حکم اعدام آقای طارق عزیز معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین عراق را, که نقض آشکار پایین ترین استانداردهای به رسمیت شناخته قضایی در سطح بین المللی است, قویأ محکوم می کند.

حکم اعدام برای یک سیاستمدار ۷۴ساله, آن هم پس از ۷سال و نیم زندان و در شرایط جسمی نامساعد, به خواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران و باند مالکی صورت گرفته است.

آنها به این وسیله مذبوحانه تلاش می کنند اذهان را از جنایتهای ضد بشری خود علیه مردم عراق که در روزهای اخیر انزجار عموم مردم عراق و وجدان بشریت قرن بیست و یکم بر انگیخته است, منحرف کنند. بی جهت نیست که این حکم موجی از استقبال و شادمانی در رژیم آخوندی به وجود آورده است.
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین آمریکا و سازمان ملل متحد را با توجه به تعهداتی که در قبال عراق دارند, به اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام آقای طارق عزیز و ادامه نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در عراق فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵آبان۱۳۸۹(۲۷ اکتبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا