سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام

مقاومت ایران نسبت به خطر اعدام آقایان حسین خضری و حبیب الله گلپری پور, دو زندانی محکوم به اعدام در زندانهای ارومیه و مهاباد هشدار می دهد و عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسرعالی حقوق بشر و گروه کار بازداشتهای خودسرانه و گزارشگران ویژه شکنجه و اعدام ملل متحد را به اقدامی فوری جهت لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی و آزادی آنان فرا می خواند.

حسین خضری, ۲۸ساله, در سال۸۷ در یک محاکمه نمایشی چند دقیقه یی، به اتهام آخوندساخته «محاربه» به اعدام محکوم شد. وی بر اثر شدت شکنجه و اعمال فشار در زندانها و خانه های امن کرمانشاه و ارومیه, دچار انواع بیماریها ازجمله ضعف بینایی, خونریزی کلیه و عفونت ریه شده و در وضعیت وخیمی به سر می برد. اما دژخیمان از هرگونه رسیدگی پزشکی به وی جلوگیری می کنند. چندی پیش پدر حسین خضری بر اثر تألمات ناشی از شرایط طاقتفرسای پسر جوانش سکته کرد و درگذشت.
آقای حبیب‌الله گلپری پور، ۲۷ساله, نیز در اردیبهشت۸۹ به اتهام آخوندساخته «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم جنایتکارانه در شهریورماه توسط دیوان عالی آخوندی تأیید شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰آبان۱۳۸۹(اول نوامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا