سال ۱۳۸۹

نیروهای تحت امر مالکی از انتقال یک زن مبتلا به بیماری سرطان تیروئید به بیمارستان جلوگیری می کنند

در یک اقدام ضد انسانی، نیروهای عراقی تحت امر مالکی برای چندمین بار از انتقال خانم الهام فردی پور ۴۴ساله، مبتلا به سرطان تیروئید، به بیمارستان جلوگیری کردند.

براساس قرار پزشک معالج، وی می بایست از روز ۱۸ آبان به مدت سه روز برای یدتراپی، در بیمارستان بستری می شد. نیروهای عراقی و مسئولان عراقی بیمارستان اشرف نیز از قبل با انتقال خانم فردی پور و یک نفر دیگر از ساکنان برای ترجمه و پرستاری از وی موافقت کرده بودند.

اما دوشنبه شب۱۷آبان از طرف عمرخالد تمیمی, رئیس بیمارستان اشرف, اطلاع دادند که او میبایست بدون مترجم و پرستار و فقط همراه با سربازان عراقی، به بیمارستان برود. همان سربازانی که عاملان کشتار و محاصره جنایتکاران ساکنان اشرف هستند.
روشن است این وضعیت برای یک زن بیمار، آن هم در شرایط شیمی تراپی، با همه عوارض آن، مطلقاً غیرقابل قبول است و در نتیجه و به ناچار خانم الهام فردی پور مجبور شد قرار بیمارستان را لغو کند. 
عمر خالد که مدتهاست در مراجعه بیماران به بیمارستان و دسترسی آنان به خدمات پزشکی کارشکنی می کند, در لباس پزشکی مقاصد شوم و سرکوبگرانه مالکی و کمیته سرکوب اشرف در خدمت به فاشیسم دینی حاکم بر ایران را پیش می برد. 
خانم فردی پور در روز ۱۱مرداد۸۹ در نامه یی به آقای اد ملکرت, نماینده ویژه دبیرکل در عراق، ضمن تشریح ممانعت از معالجاتش نوشت: «وقتی اعتراض کردم عمرخالد برای تهدید و ساکت کردن من با رئیس پلیس تماس گرفت و یک گروه ۱۲ نفره مسلح وارد بیمارستان شدند, به طوریکه من مجبور شدم از رفتن به بیمارستان صرفنظر کنم… در کجا سربازان با سلاح وارد بیمارستان می شوند و بیماران را تهدید می کنند. بیماران در بیمارستان اشرف امنیت ندارند و هیچکس هم پاسخگو نیست». 
نیروهای عراقی تحت امر مالکی و عمر تمیمی در موارد متعدد از دسترسی بیماران صعب العلاج به امکانات پزشکی جلوگیری کرده اند. این اقدامها باعث وخیم و غیرقابل علاج شدن بیماری آنان شده اند. 
اینها یک طرح برنامه ریزی شده برای شکنجه و کشتار ساکنان است و در عداد جنایت علیه بشریت محسوب می شود و قابل تعقیب در محاکم بین المللی است. مقاومت ایران، دبیرکل شورای امنیت و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد و یونامی و همچنین دولت و نیروهای آمریکایی را به اقدام فوری برای لغو محاصره ضدانسانی اشرف که قریب به دو سال است ادامه دارد، به ویژه تأمین آزادی کامل و بدون قید و شرط ساکنان به خدمات پزشکی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹آبان۱۳۸۹(۱۰نوامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا