سال ۱۳۸۹

خانم رجوی: خیزش سراسری دانشجویان طی دو روز اخیر آمادگی جامعه برای به زیر کشیدن رژیم آخوندی را نشان می دهد

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی، تظاهرات و اعتراضهای شجاعانه دو روز اخیر دانشجویان در سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو را ستود و به عموم هموطنان و جوانان و قیام‌آفرینانی که شب گذشته در همبستگی با دانشجویان مناطق وسیعی از تهران را با خروش شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور پر کردند, درود فرستاد.

خانم رجوی گفت: فوران اعتراضها و فریادهای مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، از دانشگاه‌های مختلف ایران، بسیج سرکوبگرانه‌یی را که از یک ماه پیش مشغله اصلی رژیم است،

درهم شکست و بار دیگر ظرفیت انفجاری و آمادگی جامعه ایران را برای به زیر کشیدن دیکتاتوری ولایت فقیه اثبات نمود.

خانم رجوی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر امنیتی فشرده سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و حراست دانشگاهها در هفته‌های اخیر، که زیر نظر مستقیم خامنه ای انجام شد هیچ کدام یارای مقابله با عزم و همت دانشجویان دلیر و اشرف نشان را نداشت. دستگیریهای جریان وار دانشجویان، حمله به خوابگاهها, تعطیلی یک هفته‌یی دانشگاهها به بهانه آلودگی هوای تهران، و کنترلهای آزاردهنده دانشجویان و تشدید کنترل و سرکوب در شهرهای سراسر کشور کاری از پیش نبرد. همچنان که فراخوانهای تسلیم طلبانه باند مغلوب رژیم نیز قادر نشد دانشجویان و جوانان اشرف نشانی را که برای درهم پیچیدن تومار این رژیم ارتجاعی, قانون اساسی ضدمردمی آن و تمام مظاهر, نهادها و مناسبات پلید آن به پاخاسته‌اند، از میدان به در کند.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت
۱۶ آذر ۱۳۸۹(۷ دسامبر ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا