سال ۱۳۸۹

عزل متکی، از آثار شکستن هژمونی خامنه ای، لرزه های دوران پایانی و تلاش مذبوحانه برای سرشکن کردن شکستهای بین المللی در برابر مقاومت ایران بر سر متکی

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، برکناری ناگهانی وزیر خارجه رژیم آخوندی از سوی پاسدار احمدی نژاد را از آثار شکستن هژمونی و طلسم ولی فقیه و تشدید گسستگی و جنگ گرگها در درون رژیم و از لرزه های دوران پایانی آن توصیف کرد

و گفت: بحران آخوندها بر سر پروژه های اتمی و اعمال تحریمهای بین المللی، خواست عموم کشورهای منطقه بر ضرورت سرنگونی رژیم ایران که در افشاگریهای اخیر بر ملا شد

و شکستهای پی در پی از مقاومت ایران در عرصه بین المللی و همچنین حمایت گسترده و روز افزون از مجاهدان اشرف، از جمله دلایل مشخص برکناری متکی است.
عزل شتابزده وزیر خارجه رژیم، آنهم در حالیکه در دیدار رسمی از کشورهای آفریقایی است، تلاش مذبوحانه ای برای توجیه شکستها و ناکامیهایی فوق و سرشکن کردن آن ها بر روی متکی است. ناکامیهایی که بحرانهای داخلی رژیم را تشدید کرده و لرزه های پیاپی بعدی را بدنبال دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ آذر ۱۳۸۷(۱۳ دسامبر ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا