سال ۱۳۸۹

تظاهرات ضد حکومتی عاشورا – شماره ۷

۱۳تن در درگیریهای حوالی میدان انقلاب زخمی شدند

هیأت عزاداری گیلانیهای مقیم تهران که از خیابان حافظ قصد ورود به خیابان انقلاب را داشت با ممانعت عوامل سرکوبگر مواجه شد. در درگیری مردم و مزدوران ۱۰نفر زخمی شدند. یک موتور مزدوران به شدت آسیب دید.

حوالی ظهر, در مجاورت میدان انقلاب دانشجویان بر پرچمهایشان شعار «ایران شده کربلا, مسلمان بپاخیز» «سلام بر حسین» و «یا حسین شهید» نوشته بودند. نیروهای سرکوبگر با حمله به آنها مانع ورودشان به میدان انقلاب شدند. دانشجویان در کوچه های اطراف با سنگ به مقابله با مزدوران پرداختند .در این درگیریها سه تن از دانشجویان زخمی شدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵آذر۱۳۸۹(۱۶دسامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا