سال ۱۳۸۹

نمایش نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندی، علیه اشرف در ۱۷ دی به دستور خامنه ای

زمینه سازی برای تشدید فشار و سرکوب ناصری و نویدی از سفارت رژیم در بغداد این کارزار کثیف را هدایت می کنند.

بنا به گزارشهای موثق از درون رژیم آخوندی، در شرایطی که این رژیم از استقبال روزافزون مردمی از مجاهدان اشرف در داخل کشور و حمایت گسترده بین المللی از حقوق آنان، به شدت وحشتزده و خشمگین است ولیفقیه طلسم شکسته، همزمان با افزایش اعدامهای جنایتکارانه، به ویژه اعدام مجاهد قهرمان علی صارمی و صدور احکام اعدام برای شمار دیگری از بستگان اشرفیان، نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات و سفارت رژیم در بغداد را موظف کرده است

تا توطئه ها و نمایشهای جدیدی را علیه اشرف به راه بیندازند. در یکی از طرحها، سفارت رژیم در بغداد به کمک کمیته سرکوب اشرف در نظر دارد جمعه ۱۷ دی ماه در یک شوی مضحک و تکراری، گروهی از اجیرشدگان عراقی را از بغداد، صلاح الدین، جنوب و کردستان به ورودی اشرف ببرد تا مدعی شوند «قربانی تروریسم و جنایتهای مجاهدین» هستند و چنین وانمود کنند که مردم عراق مخالف حضور مجاهدین در اشرف هستند. هدف این طرح, از یک سو حمایت و روحیه دادن به مزدورانی است که از ۱۱ماه پیش با ۱۴۰بلندگو به شکنحه روانی مجاهدین مشغولند و از سوی دیگر زمینه سازی برای تشدید فشار و سرکوب علیه ساکنان اشرف است. 
هدایت این نمایش را نویدی, نماینده وزارت اطلاعات در سفارت, و ناصری یک مامور نیروی قدس در سفارت که تحت پوش رایزن بازرگانی کار می کند، بعهده دارند. صحنه گردانان عراقی نافع عیسی و آخوند جبار المعموری دو مزدور شناخته شده رژیم هستند. کمیته سرکوب اشرف نافع عیسی را که در نمایش ۲۰آذر علیه اشرف نیز حضور داشت، به عنوان نماینده نخست وزیری به گردان حفاظت اشرف معرفی کرده تا کلیه امکانات را برای اجرای طرح ۱۷دی، در اختیار او قرار دهد. این کمیته از طریق شورای پشتیبانی عشایری وابسته به نخست وزیری مردم را برای شرکت در این نماش تحت فشار قرار می دهد. به بعضی از اهالی گفته شده است که شرکت نکردن در این برنامه عواقب بدی برای آنها خواهد داشت.
اجیرشدگان قرار است ساعت ۷ صبح روز جمعه در خیابان کراده خارج در بغداد تجمع کرده و از آنجا توسط وسایل نقلیه یی که سفارت آماده کرده به سمت اشرف حرکت کنند.
سفارت و دفتر مالکی قرار است رسانه های وابسته به خودشان را برای شرکت در این نمایش بسیج کنند. رژیم به همین منظور به هر خبرنگار ۱۵۰دلار و به هر اکیپ تلویزیونی چهار نفره ۶۰۰ دلار پرداخت می کند.
نافع عیسی از سال۱۳۸۵ به استخدام نیروی قدس درآمده و همه ساله، برای توجیه و دریافت پول چند بار به ایران سفر می کند.
کمیته سرکوب اشرف او را به عنوان رئیس یک موسسه پوششی به نام کمیته حمایت از متحصنین اشرف، منصوب کرده تا از این طریق امکانات دولتی را در اختیار مزدوران قرار دهد. او پولی را که از سفارت دریافت می کند تحت عنوان کمک سازمانهای حقوق بشری یا رسیدگی به خانواده کشته شدگان یا کمک نخست وزیری بین مزدوران توزیع می کند. او موظف شده است شماری از اجیرشدگان را در صلاح الدین برای فعالیت مستمر علیه اشرف استخدام کند. قرار است برخی از آنها به بهانه روابط تجاری به ایران رفت و آمد کنند تا بتوانند با سهولت دستورهای رژیم را اجرا کنند. 
جبار المعموری با اسامی ابو ابراهیم و عبدالجبار, از حقوق بگیران نیروی قدس با شماره ۱۱۷۸۴ است. وی از ۱۳۶۶ در ایران به استخدام سپاه پاسداران در آمده و مدتی نماینده ولی فقیه در نیروی ۹بدر بوده است. او قرار است شماری از مزدوران را از دیالی به اشرف ببرد. او در شهریور۱۳۸۹ از گردانندگان نمایشگاه عکس در خالص علیه مجاهدین بود.
مقاومت ایران، با تاکید بر اینکه هیچ ابهامی در نیات شوم فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای تحت امر مالکی علیه ساکنان اشرف وجود ندارد، نیروهای آمریکایی و تیم ناظر ملل متحد را برای جلوگیری از تشدید بحران و سرکوب و فشار علیه مجاهدان، به حضور و استقرار دائمی در اشرف به ویژه در روزهای آینده آینده فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲دی ۱۳۸۹ (۲ژانویه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا