سال ۱۳۸۹

خروش اشرف – شماره ۴

نمایش نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندی، علیه اشرف در ۱۷ دی به دستور خامنه ای, ناصری و نویدی از سفارت رژیم در بغداد این کارزار کثیف را هدایت می کنند.

ولی فقیه هراسان ارتجاع همزمان با «خروش اشرف» و حمایتهای گستردة جهانی و پشتیبانی هموطنان از مجاهدان اشرف, به موازات صدور احکام اعدام در داخل کشور؛ نیروی تروریستی قدس و سفارت رژیم در بغداد را موظف کرده است

با اجرای نمایشها و توطئه های جدید از طریق عوامل عراقی و مزدوران اطلاعات آخوندی, به اذیت و آزار ساکنان اشرف, مبادرت کنند تا مهار اوضاع از دست نظام خارج نشود. 
به همین منظور, کمیته سرکوب اشرف در صدد است در روز جمعه ۱۷دیماه در یک شوی مسخره و تکراری، گروهی از اجیرشدگان عراقی را از بغداد و استانهای جنوبی و شمالی عراق به ورودی اشرف ببرد تا مدعی شوند «خانواده های قربانیان تروریسم و جنایتهای منافقین» هستند! 
به نظر میرسد سیرک رسوا شدة خامنه ای-مالکی در ورودی اشرف که ۱۱ماه است با ۱۴۰بلندگو تحت عنوان خانواده های مجاهدین به شکنجة روانی مجاهدین مشغول است, افاقه نکرده و اکنون نوبت خانواده های قربانیان تروریسم مجاهدین در عراق فرا رسیده است!
هدایت نمایش جمعه آینده را نویدی, نماینده وزارت بدنام اطلاعات در سفارت رژیم در بغداد, و ناصری یک نمایندة نیروی قدس در همین سفارت به طور مشترک برعهده دارند. این دو مأمور تحت پوش رایزن بازرگانی کار می کنند.
صحنه گردانان عراقی, نافع العیسا و آخوند جبار المعموری دو مزدور شناخته شده رژیم خواهند بود. جزییات این نمایش به شرح زیر است:
-کمیته سرکوب اشرف نافع العیسا را که در نمایش ۲۰آذر در ضلع جنوب اشرف, رسوا و لجن مال شد به عنوان نماینده نخست وزیری به گردان سرکوب اشرف معرفی خواهد کرد تا کلیه امکانات برای اجرای نمایش در اختیار او قرار گیرد. 
-کمیته سرکوب, از طریق شورای پشتیبانی عشایری وابسته به نخست وزیری عراق, اهالی روستاها و مناطق اطراف را برای شرکت در نمایش, تحت فشار قرار می دهد و بایستی به آنها تفهیم شود که شرکت نکردن در این برنامه, عواقب بدی برای آنها خواهد داشت.
-اجیرشدگان بسیجی از بغداد و استانهای جنوبی و شمالی عراق, باید ساعت ۷ صبح روز جمعه به خیابان «کراده خارج» در بغداد مراجعه و از آنجا توسط خودروهایی که سفارت رژیم آماده کرده است, به جانب اشرف حرکت کنند.
-سفارت رژیم و دفتر مالکی, رسانه های وابسته به خود را برای شرکت در نمایش جمعه, بسیج می کنند. به هر خبرنگار ۱۵۰دلار و به هر اکیپ تلویزیونی چهار نفره ۶۰۰ دلار پرداخت می شود. در نمایشهای قبلی در ورودی و ضلع جنوب اشرف در۲۰ آذر (۱۱دسامبر ۲۰۱۰) و ۹ دیماه (۳۰دسامبر۲۰۱۰) به مزدبگیرانی که زیر عنوان خبرنگار انجام وظیفه می کردند, ۵۰ دلار پرداخت شده بود و به همین خاطر آنها کار خود را خوب انجام ندادند.
-مزدور نافع العیسا از سال۱۳۸۵ به استخدام نیروی قدس درآمده و همه ساله، برای توجیه و دریافت پول چند بار به ایران سفر می کند. کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق این مزدور را به عنوان رئیس یک موسسه پوششی به نام کمیته حمایت از متحصنین اشرف، منصوب کرده است تا از این طریق امکانات دولتی را در اختیار دیگر مزدوران قرار دهد. وی پولی را که از سفارت رژیم دریافت می کند تحت عنوان «کمک سازمانهای حقوق بشری» یا کمک هزینة «خانواده قربانیان» و یا «کمک نخست وزیری» بین مزدوران توزیع می کند. 
نامبرده موظف شده است شماری از اجیرشدگان را در استان صلاح الدین برای فعالیت مستمر علیه اشرف به استخدام دائمی در بیاورد. مستخدمین مزبور در پوشش تجارت و روابط تجاری نخست وزیری عراق, به ایران رفت و آمد می کنند تا بتوانند با سهولت دستورات رژیم را اجرا کنند. 
-مزدور دیگر آخوندکی به نام جبار المعموری با اسامی ابو ابراهیم و عبدالجبار است. نامبرده از حقوق بگیران نیروی قدس با شماره ۱۱۷۸۴ است. او از ۱۳۶۶ در ایران به استخدام سپاه پاسداران درآمده و مدتی نماینده ولی فقیه در نیروی ۹بدر بوده است. مأموریت او اجیر کردن مزدور در دیالی و انتقال بسیجیان عراقی از گوشه و کنار استان دیالی به اشرف است. المعموری در شهریور۱۳۸۹ از گردانندگان نمایشگاه عکس در خالص علیه مجاهدین بود.
مقاومت ایران، با تاکید بر اینکه هیچ ابهامی در نیات شوم فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای تحت امر کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق وجود ندارد، نیروهای آمریکایی و تیم ناظر ملل متحد را برای جلوگیری از بحران سازی و شانتاژ علیه مجاهدین، به حضور و استقرار دائمی در اشرف به ویژه در روزهای آینده فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲دی ۱۳۸۹ (۲ژانویه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا