سال ۱۳۸۹

خانم رجوی: حکم دادگاه اسپانیا، به مثابه دفاع و حفاظت از حقوق تمامی بشریت است

رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی, حکم دادگاه اسپانیا و آغاز رسیدگی قضایی به حمله جنایتکارانه به اشرف در ۶ و ۷ مرداد سال گذشته و کشتار فجیع مجاهدان، در چارچوب جنایت علیه جامعه بین المللی, جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را یک پیروزی بزرگ در کارزار جهانی دفاع از اشرف توصیف کرد.

وی گفت فراتر از موضوع اشرف، این حکم یک گام بلند تاریخی در دفاع و حفاظت از حقوق بشر برای تمامی بشریت معاصر و عموم ستمدیدگان و سرکوب شدگان است و اجازه نمی دهد ناقضان و پایمال کنندگان حقوق بنیادین از عدالت بگریزند.

خانم رجوی افزود: تأکیدات مکرر و مستحکم دادگاه بر موقعیت حقوقی ساکنان اشرف به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سال۱۳۸۳ تا به امروز و موقعیت حقوقی ماوراء سرزمینی مجاهدین در عراق از سال۱۳۶۵ و تأکید بر اینکه طبق معاهده رم، اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی،«نقضهای شدید کنوانسیون ژنو» به عنوان «جنایات جنگی» تلقی می شود، یک داوری قاطع و خدشه ناپذیر بین المللی در مورد استاتوی مجاهدان اشرف است و هیچ جایی برای دعاوی مقامهای دست نشانده رژیم ولایت فقیه در عراق علیه موقعیت قانونی اشرفی‌ها، باقی نمی گذارد و از سرگیری حفاظت اشرف توسط ایالات متحده و استقرار دائمی هیأت نظارت ملل متحد را یک ضرورت قانونی و اجتناب ناپذیر می کند.
خانم رجوی گفت: این حکم به نوری مالکی و نیروها و ارگانهای تحت امر او، که در جنایت علیه اشرف دست داشته اند, به ویژه کمیته سرکوب اشرف, هشدار می دهد که زمان حسابرسی بین‌المللی فرا رسیده است. طبق این حکم همه آمران و عاملان دیروز و امروز آزار و شکنجه ساکنان حفاظت شده اشرف در زمره کسانی شناخته می‌شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. دادگاه سلسله مراتب تصمیم‌گیری را مسئول این اعمال می‌شناسد، بر این اساس نوری مالکی باید پاسخگوی کشتار و تخریب و غارتی باشد که نیروهای تحت فرمانش به آن مبادرت کردند.
خانم رجوی در پایان خواست طبق حکم دادگاه اسپانیا همه جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت مرداد۸۸ و دیگر جنایتهایی که در حق مجاهدان اشرف در طول دو سال گذشته روا شده است، در هر مقام و منصبی که در دولت عراق هستند، و همچنین خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم آخوندی و سرکردگان نیروی تروریستی قدس و مافیای اطلاعات آخوندی, که آمران اصلی شکنجه و جنایت علیه مجاهدان اشرف هستند، به دادگاه احضار و مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴دی۱۳۸۹(۴ژانویه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا