سال ۱۳۸۹

چهارده اعدام در تهران, شیروان, کرمانشاه و زاهدان کارنامه جنایت بار ملایان صرفأ در ۵ روز

رژیم ضدبشری آخوندی سال جدید میلادی را با موج جدیدی از قساوت و بیرحمی آغاز کرد و تنها در ۵روز اول سال۱۴ تن را اعدام نمود.

صبح روژ چهارشنبه۱۵دیماه, یک جوان ۳۲ساله در منطقه سعادت‌آباد تهران در ملأ عام به دار آویخته شد. دژخیمان در روز پیش از آن, به وی که متهم به ارتکاب قتل بود ۷۴ضربه شلاق زدند (خبرگزاریهای رژیم-۱۵دی).
در همین روز یک زندانی در زندان شیروان به دار آویخته شد.

در زاهدان ۴زندانی در روز ۱۱دیماه و یک زندانی در روز ۱۳دیماه به چوبه های دار آویخته شدند. اتهام انتسابی آخوندها به آنان «فساد فی الارض» و «محارب» اعدام شدند. همچنین هفت زندانی به طور جمعی در زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند(۱۳دی). 
طی روزهای اخیر کارگزاران رژیم از جمله دادستان جنایتکار کرمانشاه بارها تاکید کرده اند که «دستگاه قضایی در اجرای احکام قانونی هیچگونه اغماضی نسبت به هیچ کس از خود نشان نخواهد داد» (خبرگزاری رژیم-ایسنا-۱۳دی). 
برپاکردن چوبه های دار در ملأعام و در زندانهای شهرهای سراسر کشور, که تماما به دستور شخص خامنه ای صورت می گیرد. نشانگر ناتوانی رژیم آخوندها از مقابله با موج نارضایتی و نفرت عموم مردم از این رژیم ضدبشری و ضد ایرانی است. جنایتهایی که عزم مردم ایران را برای نفی تمامیت نظام ولایت فقیه هرچه جزمتر خواهد کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶دی۱۳۸۹ (۶ژانویه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا