سال ۱۳۸۹

تعرض به اشرف – شماره ۵

شمار مجاهدان مجروحان در تعرض به اشرف به ۱۵۵ تن افزایش یافت, نیروهای عراقی مجروحان را از بیمارستان بیرون می کنند, فراخوان به آمریکا و ملل متحد برای مداوای مجروحان.

شمار مجاهدانی که در تعرض امروز مزدوران عراقی رژیم آخوندی و نیروهای عراقی تحت امر مالکی مجروح شدند به ۱۵۵تن افزایش یافت. ۸۳ تن از این مجروحان زنان مجاهد هستند. شماری از آنها به بیمارستان اشرف, که تحت اشغال نیروهای سرکوبگر عراقی است, مراجعه کردند. پزشکان این بیمارستان تاکید کردند برخی از آنها نیاز به مراقبت و معالجه جدی دارند و می بایست به بیمارستان بعقوبه منتقل شوند. 

اما اندکی بعد سرهنگ دوم نزار، سردژخیم مزدوری که در کشتار و شکنجه و محاصره اشرف نقش بسیار فعالی دارد، به بیمارستان مراجعه کرد و از کارکنان بیمارستان می خواهد مجروحان را از بیمارستان بیرون کند. عمر خالد مدیر بیمارستان که تحت امر کمیته سرکوب عمل می کند، مجروحان را با اهانت و تندی از بیمارستان بیرون کرد.
مقاومت ایران با توجه به رفتار سبعانه و ضد انسانی نیروهای عراقی، و با توجه به مسئولیت نیروهای آمریکایی و ملل متحد در حفاظت و امنیت و سلامت ساکنان اشرف، از آنها می خواهد برای جلوگیری از هرگونه ضایعه انسانی، مسئولیت مداوای مجروحان را به عهده گیرد و شماری از آنان که باید بستری شوند را به بیمارستانهای تحت کنترل خود منتقل کنند.
شایان یادآوری است که اقدامات سرکوبگرانه نیروهای تحت امر مالکی و مزدوران رژیم آخوندی علیه اشرف، از جمله تعرض امروز-جمعه۱۷دی- آنان علیه ساکنان اشرف، نقض جدی کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر معاهدات بین المللی است. همچنانکه در حکم ۲۷دسامبر۲۰۱۰ دادگاه اسپانیا آمده است، آمران و عاملان آن در چارچوب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین المللی می بایستی محاکمه و مجازات شوند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ دی ۱۳۸۹(۷ ژانویه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا