سال ۱۳۸۹

فراخوان فوری برای جلوگیری از اعدام قریب الوقوع جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی به خاطر دیدار از اشرف

رژیم ضد بشری آخوندی در نظر دارد، دست به جنایت فجیع دیگری بزند و پس از اعدام قهرمان خلق علی صارمی، دو زندانی سیاسی دیگر جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را به جرم سفر به اشرف, به زودی اعدام کند.

رژیم بحران زده و منزوی آخوندی، خشمگین از حمایتهای گسترده داخلی و بین المللی از اشرف، وحشتزده از گسترش امواج نارضایتی عمومی و ناتوان از مهار مخاصمات داخلی، تنها راه چاره را در افزایش اعدام و سرکوب یافته و بیهوده تلاش می کند، با ایجاد جو رعب و وحشت بر امواج خشم و نفرت مردم غلبه کند. 

مقاومت ایران دبیرکل، شورای امنیت، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و همه کشورها به ویژه اعضای اتحادیه اروپا را به اقدامهای بلادرنگ جهت توقف اعدام این دو زندانی فرا می خواند. مقاومت ایران تأکید می کند امروز جامعه بین المللی در مقابل یک وظیفه خطیر و انتخاب تاریخی قرار گرفته است همراهی با مردم ایران و شدت عمل در مقابل فاشیسم دینی آخوندی که ننگ بشریت معاصر است و یا ادامه مذاکره و مماشات با قاتلان مردم ایران!
جعفر کاظمی ۴۷ساله, پدر دوفرزند, که پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ زندان بوده است، به خاطر سفر به اشرف و دیدار با پسرش بهروز کاظمی به اعدام محکوم شده است. او در روز ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ دستگیر و به سلولهای انفرادی بند مخوف ۲۰۹ اوین منتقل و تحت شکنجه قرار گرفت. بعد از قیام عاشورا، دژخیمان او را برای شرکت در شوهای تلویزیونی و اعترافهای اجباری به شدت تحت فشار قرار دادند، وقتی حاضر به تن دادن به خواست آنان نشد، او را به اعدام محکوم کردند. 
محمدعلی حاج آقایی, ۶۲ ساله, که او نیز در دهه ۶۰ به مدت ۵ سال زندان بوده است، در۲۷شهریور۱۳۸۸دستگیر شد و به خاطر هواداری از مجاهدین و سفر به اشرف به اعدام محکوم شد. دژخیمان در صدور این حکم قوانین خود را نیز رعایت نکرده حتی نسخه یی از پرونده را در اختیار وکیل وی قرار ندادند.
وضعیت جسمی هر دو زندانی بر اثر شکنجه و بدرفتاری در زندان وخیم است و ماههاست که از هرگونه رسیدگی پزشکی محرومند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ دی ۱۳۸۹(۹ژانویه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا