سال ۱۳۸۹

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت دیماه۸۹ برگزار شد

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای۲۴و ۲۵دیماه با حضور خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورا برگزارشد.

درآغاز جلسه، سرود«ای ایران ای مرز پرگهر» سرود رسمی شورای ملی مقاومت خوانده شد. آنگاه خانم رجوی 
خاطره فراموشی ناپذیر خانم مرضیه بانوی بزرگ هنر ایران ، عضو فقیدشورای ملی مقاومت ایران را گرامی‌داشت و تاکید کرد که بی‌شک از نام و یاد او در تاریخ این شورا و در تاریخ مبارزات مردم ایران پیوسته به نیکی یاد خواهد شد.

خانم رجوی گفت: « در شروع این اجلاس هم‌چنین، از جانب شورای ملی مقاومت و همه اعضا و پشتیبانان آن به روح پرفتوح قهرمان خلق، شهید راه آزادی، علی صارمی، درودهای بی‌کران می‌فرستیم و به او که از مظاهر ستایش انگیز ایستادگی و شکست ناپذیری مردم ایران در برابر رژیم ولایت فقیه است ادای احترام می‌کنیم. هم‌چنین از اشرفی سرفراز، مهدی فتحی ،یاد می‌کنیم که کارشکنی های جنایتکارانه کمیته سرکوب اشرف،که تحت امر مالکی است،به طور مستقیم، مسبب مرگ او شد. این هم گواه دیگری از اینکه سیاست دولت عراق در قبال اشرف، یک سیاست جنایتکارانه است، زیرا که از دستورات ولی فقیه رژیم پیروی میکند.اجلاس شورای ملی مقاومت، بخصوص گرم‌ترین و پرشورترین درودها را نثار زنان و مردان شجاع اشرف می‌کند که هفته گذشته با تحمل ۱۷۶ مجروح در مقابله با تهاجم مزدوران عراقی رژیم، باز نشان دادند که تجسم اراده مردم ایران برای به زیر کشیدن ولایت فاشیستی فقیه‌اند.اشرف، آماج کثیف‌ترین نوع جنگ روانی است، تحت فشار یک محاصره ضدانسانی است و بی‌وقفه هدف حملات دژخیمان اعزامی رژیم قرار می‌گیرد. زیرا بار قیام و مقاومت یک ملت اسیر را بر دوش می‌کشد، و گوهر بی‌همتای یک قرن مبارزه و از خودگذشتگی‌اش برای آزادی است».
خانم رجوی ضمن اشاره به جنبش جهانی حمایت از اشرف افزود:«بالاترین دستاورد این مبارزه در پهنه حقوقی, هم‌چنان که می‌دانید, حکم دو هفته پیش دادگاه اسپانیاست که بر اساس آن رسیدگی قضایی به کشتار مجاهدان اشرف توسط نیروهای تحت امر نوری مالکی را، در چارچوب جنایت علیه جامعه بین‌المللی, جنایت جنگی, و جنایت علیه حقوق بین‌المللی، شروع کرد و با یک داوری قاطع و خدشه‌ناپذیر، موقعیت قانونی ساکنان اشرف را، بعنوان افراد حفاظت شده در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو، مورد تایید قرار داد. نتیجه این دادگاه تا همینجا یک دستاورد بی‌نظیر برای مردم و مقاومت ایران است که خود حاصل پایداری بزرگی است که حالا در آستانه نهمین بهار آن هستیم. همان طور که یکبار مسعود گفت: ”حرف اصلی این است که اگر مانند مجاهدان آزادیستان اشرف چون کوه استوار بمانید و بهای آنرا هم هر چه باشد بپردازید، دنیایی به حمایت برمی‌خیزد و بشریت معاصر با ارزشهای بدون مرز انسانی با آزادیخواهی خود در کنار ملت ما قرار می‌گیرد. دنیای سیاست و تعادل قوا نیز خواه و ناخواه خود را با همین موج تطبیق می‌دهد”»
در اجلاس دو روزه شورا، آخرین تحولات مربوط به پایداری اشرف در برابر تعرضات و توطئه های رژیم آخوندی و دست نشاندگانش در عراق ، سیر تحولات داخلی و بین المللی و دستاوردهای مقاومت درکارزار سیاسی و حقوقی در دفاع از اشرف و درمقابله با بسیج و توطئه دشمن مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
شورای ملی مقاومت با درود به رزمندگان راه آزادی مردم ایران، استمرار و اوجگیری پایداری اشرف در برابرتعرضات و توطئه های فاشیسسم دینی حاکم برایران را مظهر مقاومت و پیکار آزادیخواهانه مردم ایران دانست و تاکید کرد از همین روست که اخراج مجاهدان اشرف از عراق همچنان دغدغه اساسی رژیم آخوندی است و ولی فقیه ارتجاع با محاصره ضد انسانی اشرف و انواع و اقسام توطئه ها و تعرضات شقاوت بار وجنایتکارانه علیه اشرفیان هم چون شکنجه روانی یکسال اخیر با ۱۸۰بلندگو و تعرض ۱۷دی ۸۹ , ازطریق دست نشاندگانش درعراق و با مداخله مستقیم نیروی تروریستی قدس و ماموران آموزش دیده وزارت اطلاعات، این هدف را دنبال می کند. 
ازهمین روی، اجلاس میاندوره یی شورا ماده واحده مصوب ۱۶ دی ۱۳۸۸ را ، که درآن «حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف» «یک وظیفه عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی» خوانده شده و « همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت بافرزندان رشید و مقاوم مردم ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبه آنان» «خیانت به مبارزات و آرمانهای آزادیخواهانه ملت ایران»، توصیف گردیده است, یک سند افتخار آمیز نه فقط در دفاع از حقوق قهرمانان اشرف ، بلکه گامی ضروری در راستای تداوم مقاومت و خیزش مردم ایران برای آزادی ارزیابی کرد چرا که پایداری حماسی اشرف پاد زهر سرکوب وحشیانه حاکمیت آخوندی , خنثی کننده هرگونه تمایل به تسلیم طلبی در راستای حفظ کیان رژیم ولایت فقیه، و ادامه بخشنده به قیام عمومی مردم ایران است. 
اجلاس شورا جبهه بین المللی حمایت از اشرف و مقاومت ایران و گسترش ستایش بر انگیز آن را، که بر پایداری مجاهدان اشرف و رنج و تلاش شبانه روزی اعضا و هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده و شریف خارج از کشور، تکیه دارد , یک پدیده بدیع در تاریخ جنبشهای آزادیبخش دانست که تاکنون توانسته است بسیاری از توطئه های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و متحدانش علیه مقاومت را خنثی کند.
شورا اعدامهای فزاینده درایران به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اعمال مجازاتهای ضد انسانی و صدور احکام مجازاتهای سنگین و ظالمانه علیه فعالان سیاسی، وکلا و روزنامه‌نگاران را، تلاش بیحاصل رژیم برای ارعاب جامعه یی دانست که در آن شدت انزجار از استبداد دینی به حد انفجاررسیده و, به رغم همه سرکوبگریهای بی‌رحمانه، آمادگی و عزم آن برای سرنگونی رژیم اززبان خود آخوندهای حاکم, به آتش زیر خاکستر تشبیه شده است.
اجلاس میاندوره یی اجرای قانون حذف یارانه‌ها برای غارت فزاینده درآمد مردم محروم ایران را، اقدامی در چارچوب تدابیر حاکمیت برای بقا در گرداب بحرانهای درونی و بیرونی ارزیابی کرد که نارضایتی و خشم عمومی را علیه رژیم تشدید می کند. شورا عموم هموطنان را به گسترش مبارزه و اعتراض علیه این طرح ضد مردمی فرامی خواند 
در رابطه با تحولات منطقه‌یی و بین‌المللی، شورا از دستاوردهای فراکسیون برنده انتخابات پارلمانی عراق و جایگاه آلترناتیو ملی عراق در دولت مشارکت ملی استقبال کرد و ضمن ابراز نگرانی از ادامه مداخلات و توطئه های رژیم ولایت فقیه، اظهار امیدواری نمود که مردم و نیروهای دموکراتیک عراقی و جامعه عرب و دیگر طرفهای منطقه ای و بین المللی گامهای بلندتری برای خلع ید از این رژیم که تهدید اصلی حاکمیت و استقلال و شکل گیری دموکراسی در عراق است، بردارند.
شورا هم‌چنین تحولات دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را تنگنای بزرگی برای رژیم ولایت فقیه و مزدورانش ارزیابی کرد و با یادآوری موضعگیری ننگین خامنه‌ای مبنی بر اعلام بطلان پیشاپیش حکم این دادگاه، تأکید کرد: اکنون که همه نشانه‌ها از دست داشتن این رژیم در این عمل تروریستی حکایت می‌کند، بر طرف های بین‌المللی و منطقه‌یی است که از هرگونه مماشات با آن پرهیز کنند و با در پیش گرفتن یک سیاست قاطعانه، پرونده تروریزم این رژیم را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع کنند.
شورا مذاکرات کشورهای گروه ۵+۱ با رژیم آخوندی بر سر برنامه اتمی را که یک دور آن بدون نتیجه در ژنو برگزار شد، ادامه تجربه شکست خورده هفت سال گذشته دانست که جز نزدیک کردن این رژیم به بمب اتمی حاصلی ندارد, به خصوص که اکنون آخوندها در پناه این مذاکرات به گسترش اعدام‌ها در سراسر ایران رو آورده‌اند. شورا دولت‌های غرب را فراخواند که سیاست امتیاز دادن به قاتلان مردم ایران را متوقف کنند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶دی ۱۳۸۹

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا