پیام‌های مسئول شورا

پیام تهنیت و آماده باش به مجاهدان اشرف – مسعود رجوی – ۳۰دی

۰۲ بهمن ۱۳۸۹ 

رهبر مقاومت با درود و تهنیت به رئیس جمهور برگزیده مقاومت در « جنگ صد برابر»  برای پیشرفت و پیروزی در مسیر راه حل سوم و حفاظت از قهرمانان اشرف، به مجاهدان اشرف آماده باش داد و خاطر نشان کرد:
بطور قانونمند و بطور کاملاً قابل فهم و تجربه شده، هر گاه مقاومت و آلترناتیو دمکراتیک در مسیر راه حل سوم، گامی به پیش بر می دارد، یا پیروزی ارزنده ای کسب می کند، رژیم پلید ولایت و ایادی وزارت و نجاست، همراه با وحوش جنگل شرارت، قرار از کف می دهند و در ورودی و اضلاع اشرف، به جست و خیزهای میمونی مبادرت می کنند.

تجربه ای که:
پس از اجتماع عظیم هموطنانمان در تاورنی، 
پس از بیانیه های اکثریت ۳۱ مجلس قانونگذاری و نمایندگان پارلمان در ۳۵ کشور جهان، 
پس از قطعنامه پارلمان اروپا دربارة موقعیت قانونی مجاهدان اشرف،
پس از کنفرانس بین المللی پاریس،
 و پس از حکم تاریخی دادگاه اسپانیا، به چشم دیدیم. 
ـ پس از اجتماع تاورنی و بیانیه دفاع ۴۸۰ هزار تن مردم استان دیالی از مجاهدان اشرف در تابستان گذشته، ولی فقیه ارتجاع از طریق مالکی و قاضی شریح العبودی، احکام دستگیری ما را صادر کرد.
ـ پس از حکم دادگاه اسپانیا نیز «ولی امر مسلمین جهان» با تاکتیک همیشگی فرار به جلو، به دست نشاندگان دستور داده است، احکام دستگیری ۸۰ تن دیگر از مجاهدین را از جمله شماری درگذشتگان و شهیدانی را که خامنه ای هنوز هم از آنان لرزان و هراسان است، صادر کنند!
ـ از روز ۹ مهر تا ۱۷ دی ۱۳۸۹، در کمتر از ۱۰۰ روز، وحوش و مزدوران، در ۶ حمله در روزهای ۹ مهر، ۲۵مهر، ۱۲ آبان، ۲۰ آذر، ۵ دی و ۱۷ دی، در مجموع ۲۲۱ مجاهد خلق را در اشرف مجروح و مصدوم  کردند که ۹۴ تن از آنان زنان قهرمان مجاهد خلق هستند.
ـ  از سوی دیگر دیکتاتور خونریز «خامنه ای، دعی بن دعی » به اعدام برجسته ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران علی صارمی  با ۲۴ سال سابقة زندان و اعدام دیگر فرزندان این خلق اسیر روی آورده است.
 همچنانکه سر دژخیم قوه قضائیه اش گفت، به زعم ولی فقیه طلسم شکسته و فرتوت:  اعدام، باعث ثبات و امنیت نظام می شود.
فقط در یک ماه گذشته دیکتاتور خونریز در مجموع ۸۷ نفر زندانی سیاسی و غیر سیاسی را در ایران اعدام کرده است.

اکنون هم:
ـ  پس از نامة خانم اشتون نماینده عالی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا دربارة وضعیت اشرف، فراخوان به دولت عراق برای احترام و التزام به استانداردها و قوانین انساندوستانه بین المللی ، ابلاغ قطعنامه ۲۵ نوامبر پارلمان اروپا به دولت عراق و یادآوری مراجعه و اعتراض نمایندگان ۱۲ دولت به کمیته سرکوب اشرف در ۲۱ آذرماه (۱۲ دسامبر ۲۰۱۰)
ـ  و پس از کنفرانس بی سابقه واشنگتن دربارة حفاظت مجاهدان اشرف و ابطال برچسب تروریستی، 
تردید نکنید که موش ولایت، در تلة ورودی و اضلاع اشرف، بار دیگر سَر و دُم  خواهد جنباند. خامنه ای و دست نشاندگان، با گَلّة وحوش و مزدوران، درحضیض استیصال بار دیگر در صدد بر می آیند تا اشرف را آماج جنون و کین توزی حیوانی قرار دهند.
متقابلاً مجاهدین، با عزم حداکثر، برای جنگ صد برابر آماده اند و پیشاپیش به ولی فقیه بی حیا،« بیا، بیا» گفته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا