سال ۱۳۸۹

پیام خانم مریم رجوی به مناسبت شهادت دو قهرمان مجاهد خلق محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی

دو قهرمان مقاومت و ملت، دو زندانی سیاسی مقاوم و سرفراز دیگر از خانواده های مجاهدان اشرف، 
مجاهدان راه آزادی مردم ایران، محمد علی حاج آقایی و جعفرکاظمی،همزمان با اربعین حسینی،
به دست دژخیمان خامنه ای، به شهادت رسیدند و به همرزم و همبند شهیدشان، مجاهد خلق علی صارمی و دیگرشهیدان راه آزادی، پیوستند.

دواعدام وحشیانه سحرگاه امروز، بار دیگر خشم و انتقام جویی جنون آمیز خامنه ای، و منتهای ترس ودرماندگی ولی فقیه ارتجاع را، دربرابر پایداری اشرف و اعتلای همه جانبه مقاومت ایران، بر ملا کرد.

خامنه ای در برابر محکومیت و انزوای فزاینده رژیم در عرصه بین المللی، و درفردای شکست مذاکره ومانورهای شیادانه اش برای دستیابی به سلاح اتمی، و در برابر ایستادگی اشرفیان که با فرقهای شکافته، تعرضات مزدوران و دست نشاندگان او را درهم می شکنند و به خود او بیا بیا می گویند، با زبونی و پستی و لئامت یزیدی، یعنی با حربه اعدام زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های اشرفیان، به میدان آمده و انتقام می گیرد.
اما در سراشیب انقراض و سقوط محتوم، نمی داند که این خونهای پاک، عزم مردم ایران و پیشتازان راه آزادی را برای سرنگونی فاشیسم ولایت فقیه، هرچه جزمتر می کند.
دادستانی خامنه ای و خبرگزاری رسمی حکومت آخوندی، جرائم این دو قهرمان مردم ایران را: سفر به اشرف، تشویق و سمت دادن فرزندان و بستگان خود به اشرف، تبلیغ و فعالیت در خیابانها و مساجد در جریان قیام، فیلم‌برداری و عکس‌برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی، مصاحبه با خانواده‌های مجاهدان اشرف، و جمع آوری کمکهای مالی برای مجاهدین ذکرکرده است.
بیچاره شب پرستان درمانده و درهم شکسته، که در باتلاق جنایتهای ضد انسانی، درگرداب بحرانهای مرگبار درونی، و دربن بست و انزوای فزاینده جهانی، نمی دانند که مردم ایران و پیشتازان آنها دراشرف و حامیان وهمرزمانشان درسراسر میهن اسیر و در سراسر دنیا، نه تنها مرعوب نمی شوند، بلکه باعزم هرچه استوارتر به پا می خیزند، و پرچمهای پایداری را هرچه بالا بلندتر برمی افرازند.
سلام بر سمبلهای پایداری مردم ایران، محمد علی حاج آقایی و جعفرکاظمی، در روزی که زاده شدند، در روزی که قدم درمسیر مجاهدت ومقاومت نهادند، در روزی که خود و خانواده و فرزندان و بستگان را به راه سرور شهیدان و مسیر مقاومت به هرقیمت، فراخواندند، و در روزی که با نثار جان، به عهد خود وفاکردند. 
به مردم ایران، به مجاهدان اشرف، به تمامی اعضای خانواده بزرگ مقاومت ایران و یاران و هوادارانشان در ایران و در سراسر جهان، به زندانیان مقاوم سیاسی در زندانهای دیکتاتوری آخوندی، به ویژه به مجاهد اشرفی بهروز کاظمی و به همه بستگان و اعضای خانواده این دوشهید سرفراز راه آزادی دراشرف و درایران، با درود و افتخار، تهنیت و تسلیت می‌گویم.
از این خونهای پاک ، که همزمان با اربعین حسینی، برخاک پای سرورشهیدان و در راه آزادی مردم ایران؛ افشانده شد، بسا قهرمانان مجاهد و دختران و پسران دلیر و اشرف نشان، بر خواهند خاست. 
مریم رجوی
چهارم بهمن ۱۳۸۹

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا