پیام‌های مسئول شورا

خروش بهمن فراخوان به اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری – مسعود رجوی ۹بهمن ۱۳۸۹

۱۰ بهمن ۱۳۸۹

هموطنان، 
زنان و مردان آزاده در ایران زمین، 
جوانان دلیر و اشرف‌نشان، 
آرایش سیاسی در خاورمیانه بزرگ، به سرعت در حال تغییر است. عطش آزادی همه جا را فراگرفته است 

خلقها، دیکتاتوری را نمی‌خواهند و دیگر تحمل نمی‌کنند. 
استبداد سیاه ولایت‌فقیه اما، در وحشت از انفجار خشم مردم ،در حالی که فقط در ۲۹روز گذشته، یعنی کمتر از یک ماه،خودش ۹۰ اعدام را اعلام کرده است،با هیاهو و جار و جنجال آخوندی، در بوقهای تبلیغاتی خود از خیزش اسلامی و گسترش انقلاب اسلامی دم می‌زند:

«دریک کلام خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است…». (احمدی‌نژاد-تلویزیون رژیم- ۸۹،۱۰،۲۹) 
«وجه مشترک راهپیمائیها درکشورهای اسلامی عربی درخواست برای اجرای قوانین اسلامی…» (تلویزیون رژیم -۸۹،۱۱،۰۹) 
«این حرکات هم پس لرزه انقلاب اسلامی است…». (احمد خاتمی تلویزیون رژیم- ۸۹،۱۱،۰۸) 
«صدها تن از مردم تونس هم کسب حقوق دینی خود را خواستار شدند». (تلویزیون رژیم – ۸۹،۱۱،۰۹) : 
«این یعنی ماهیت اسلامی قیام شعارشون اینه…». (احمد خاتمی-تلویزیون رژیم- ۸۹،۱۱،۰۸) 
«این روزهای کنونی را می‌توانیم قرن در واقع اوج به ثمر رسیدن اون نهضت بیداری اسلامی ببینیم که…». (تلویزیون رژیم – ۸۹،۱۱،۰۹) 
«دشمنان علاقه داشتند، مصمم بودند ما را در مرزهای جغرافی ایران و جغرافیایی ایران محصور کنند، منکوب کنند، اما امروز فرهنگ شما به‌عنوان یک نسخه نجات بخش در همه جهان دست به دست می‌گردد». (احمدی‌نژاد -تلویزیون رژیم – ۸۹،۱۰،۲۹) 
«بله این نهضت اسلامی فراگیر در حال بیدار باش و درحال گسترشه…». (تلویزیون رژیم – ۸۹،۱۱،۰۹) 
«مردم تونس براجرای قوانین اسلامی و رفع ممنوعیت حجاب تأکید دارند». (تلویزیون رژیم- ۸۹،۱۱،۰۹) 
«این نهضت مردم مصر مبتنی بر مسایل و ارزشهای اسلامی…». (تلویزیون رژیم – شبکه خبر (۸۹،۱۱،۰۸) 
«و به مردم تونس هم توصیه می‌کنم احکام الهی، اسلام ناب، ارزشها و آرمانهای متعالی اسلامی کوتاه نیائید بدانید که…». (احمدی‌نژاد – تلویزیون رژیم – ۸۹،۱۰،۲۹) 
«خاورمیانه اسلامی در حال شکل گرفتنه، خاورمیانه جدید درحال شکل گرفتنه، با محوریت اسلام، با محوریت دین، با محوریت مردمسالاری دینی». (احمد خاتمی-تلویزیون رژیم- ۸۹،۱۱،۰۸)

ارتجاع سیاه ولایت، این چنین درصدد است صورت خود را با سیلی خلقها بر بنا گوش دیکتاتوری، سرخ نگه دارد! 
-با همان لودگی و ابتذال، که لوطی عمامه‌دار ولایت و عنترش، ایران و انتخابات مفتضح را «آزادترین کشور جهان» و «حماسه ۴۰ میلیونی» می‌خواندند! 
-با همان مسخرگی فرستادن کرم و شپش به فضا، دعوی مدیریت جهان، و آزاد کردن آمریکا، و استعلاج وضعیت حقوق‌بشر در اروپا، البته با الگوی اوین و کهریزک، و با سنگسار، و صدور دار و جرّ اثقال… 
-با همان دجالگری و دلقک بازی که نظام ننگ و نحوست و نجاست را «نظام مقدس» می‌خوانند! 
ولی‌فقیه اسقاطی ارتجاع، گمان می‌کند با عرضه کردن مرتجعان و وحوشی از جنس یا طیف خودش، آن‌چنان که در عراق و لبنان انجام داد، «عمق استراتژیک» رژیمش، تقویت، و کفه استبداد ولایت در تعادل منطقه ای و بین‌المللی، سنگین‌تر می‌شود. به خیال خود می‌خواهد با همان الگوی ربودن انقلاب مردم ایران، قیامهای مردم مصر و تونس را هم مصادره نموده و با برچسب اسلامی به جیب دیکتاتوری دینی بریزد. شاید که بتواند بر انبار باروت و بحرانهای تلنبار شده داخلی، سرپوش بگذارد و برای رژیم منفور و نامشروع ولایت، فرصت و فرجه بقاء بخرد. 
غافل از این‌که مبارزه آزادی بخش مردم ایران، ۱۰۵سال پس از انقلاب مشروطه، بسا فراتر و متکامل‌تر از این توهمات، جریان دارد. آنقدر که همه ناظران خاطرنشان می‌کنند: قیامهای مصر و تونس، قیام مردم ایران در زمان سقوط دیکتاتوری شاه را در ۳۲سال پیش، تداعی می‌کند.

***

دیکتاتوری آخوندی از این حقیقت هم غافل است که راه رشد صنعتی و سرمایه‌داری در این کشورها، آن هم بدون آزادی سیاسی که لازم و ملزوم همین مسیر توسعه اقتصادی-اجتماعی است ، به بن‌بست رسیده است. بن بستی که به‌طور مضاعف پیش روی رژیم مادون سرمایه‌داری ولایت‌فقیه قرار دارد که در قیامهای سال ۸۸ به شکستن طلسم ولایت راه برد و زنگهای سرنگونی این رژیم را بصدا در آورد. رژیم ولایت‌فقیه در ۳۲سال گذشته به‌غایت تلاش کرده است تا دره عمیق تاریخی بین قرن بیستم و بیست‌و یکم با قرون وسطی و حاکمیت آخوندی را با چوبه‌دار و تیرباران، با جنگ و صدور بحران، و با صدور ارتجاع و تروریسم، پر کند. با این همه رژیم به ثبات نمی‌رسد و غرقه در انشعابات پایان‌ناپذیر و شقه‌های زنجیره ای، هنوز از قبلی نیاسوده، جراحی و شقه بعدی فرا می‌رسد تا بالکل سر در باتلاق خویش فرو کند. 
نه تنها هیچ ظرفیتی برای شنیدن یک صدای مخالف ندارد، بلکه کمترین تمایزی از سوی باندهای سر سپرده رژیم راهم بر نمی‌تابد. هر روز منقبض تر می‌شود و به حذف و تصفیه‌های جدید روی می‌آورد. 
سرکوب خونین و فراگیر، ۱۲۰هزار اعدام سیاسی شامل قتل‌عام زندانیان، و به تنور جنگ و ترور ریختن نیروهای آزاد شده در انقلاب ضد سلطنتی، تنها چاره رژیم بیچاره ایست که ناتوان از پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی، حفظ خود بر سریر قدرت را از زمان خمینی واجب‌ترین واجبات اعلام کرده است. 
در مسیر توسعه فئودالیسم آخوندی و استبداد سیاه دینی، بی‌گمان هدف حفظ نظام، هر وسیله ای را در قبیح‌ترین صورت، توجیه و مباح می‌کند. دست آخر هم به میلیتاریزم عمامه پیچ رجالگان راه می‌برد، که با دستار بسیج و سپاه،به ارث و میراث کوروش هم، دستبرد می‌زند.

***

با این همه زنان و جوانان و اقشارمختلف اجتماعی یکی پس از دیگری برمی‌خیزند و حقوق خود را طلب می‌کنند. هر دستگیری و هر شلاق و هر اعدام، دستگیریها و شلاقها و اعدامهای مضاعف بعدی را طلب می‌کند. قهرمانان و پیشتازان نبرد، چون پولاد صیقل می‌خورند و آبدیده می‌شوند. 
مبارزه و مقاومت سازمان یافته مردم ایران، گام به گام تکامل پیدا می‌کند. 
۳۲سال تبلیغ و تو‌طئه و سرکوب و زدوبند حتی با به‌کار گرفتن امکانات ۱۲ دولت، با مهیب‌ترین بمبارانها، با سنگین‌ترین حملات و پرونده‌سازی ها، با محبوس کردن ۸ساله مجاهدان اشرف، با محاصره ضدانسانی ۲ساله، و با ۱۸۰ بلندگوی شبانه روزی طی یک سال به‌منظور شکنجه آنها، نه فقط به جایی نمی‌رسد؛ بعکس، بالا بلندترین و پرشکوه‌ترین پایداری تاریخ معاصر را رقم می‌زند: 
– «سمبل والای مقاومت در سطح بین‌المللی» (ژاک گایو) 
– «سنگر اصلی آزادی برای مردم ایران» (برایان بینلی) 
– «دژ استوار آزادی» با «نقشی بی‌بدیل و تاریخی» (آنتونیو استانگو) 
– «مکانی مقدس که با ارزشهای ماورای معنوی وارد تاریخ شده است» (می نو کاچی) 
– «سمبل و کشتی امید به آزادی که امواج یأس و ناامیدی را در هم می‌شکند… یک استاندارد و الگوی اخلاقی و نمونه ای برای خلقهای سراسر جهان» (آلخو ویدال کوادراس) 
– «رمز امید و آزادی در مقابل یکی از وحشی‌ترین رژیمهای روی کره زمین» (رابین کوربت) 
– «شهری که در آن آرمانهای دموکراتیک مردم ایران سمبلیزه می‌شود» (امیل بلسیک) 
– و «نه‌تنها مبارزه‌یی برای آزادی مردم ایران، بلکه در‌عین‌حال، مبارزه‌یی برای اسلام روشنایی» (بریزا کیاری)

***

اشرف می‌ایستد و دنیایی را به ایستادگی برمی‌انگیزد. 
اکثریتها و نمایندگان منتخب بیش از یک میلیارد مردم دنیا به حمایت می‌آیند. 
-رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گامهایی شگفت و نامتصور، فضای سیاسی جهانی را در هم می‌شکند و به سود مردم ایران و پیشتازان آن تغییر می‌دهد. 
اکثریت مجمع پارلمانی شورای اروپا که مجالس ۴۷ کشور را نمایندگی می‌کند به موقعیت قانونی مجاهدان اشرف تحت کنوانسیون چهارم ژنو گواهی می‌دهند و با استناد به حکم دادگاه اسپانیا و اساسنامه دادگاه بین‌المللی جنایی، کشتار وحملات مالکی و رژیم در اشرف را «جنایت جنگی» می‌شناسند. به انحلال کمیته سرکوب و به پایان دادن فوری شکنجه مجاهدین با ۱۸۰ بلندگو در اشرف، فرا می‌خوانند. 
زمین و زمان علیه دیکتاتوری به لرزه درآمده است. با این تفاوت که ابعاد دیکتاتوری و سرکوب و اعدام در حکومت «سیدعلی» به نسبت «بن علی»، تفاوت گنبد و گردوست! 
انگار، هم‌چنان‌که در قرآن آمده است، مرتجعان حق ستیز و دین فروش ،می‌خواهند نور خدا را با دهانهای آلوده خود خاموش کنند اما اراده ای بسا فراتر، مصر است که این نور را به اتمام و کمال برساند. 
خونهای بر زمین ریخته علی صارمی، برجسته‌ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران با ۲۴سال زندان و قهرمانانی هم‌چون جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی به ترتیب با ۱۱سال و ۷سال سابقه شکنجه و زندان، پرتوهای درخشان همین نور را بازتاب می‌کنند. سلام بر آنان.

***

بله، ما برآنیم که فلک ارتجاعی حاکم بر میهن اسیر را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. «می کشیم ازدهن گرگ برون – انقلابی که به سرقت بردند» 
اما خدا روزگار هیچ خلقی را تا آن زمان که خود بر نخیزد و قیمت ندهد، تغییر نمی‌دهد. آزادی را رایگان به کسی نمی‌دهند. حق ملت ایران فقط گرفتنی است، کسی آن را در یک سپیده دم رویایی به ما هدیه نخواهد کرد. 
در مسیر همین آزادی‌خواهی و حق‌طلبی است ، در «محاربه» با همین نظم و نظام پلیدی و یزیدیست، در جنگ با دیکتاتوری منفور مذهبی و «دعی بن الدّعی» خامنه‌ایست که رشته‌های همبستگی و وحدت سرشته می‌شود، پیوند می‌خورد و هر چه مستحکم‌تر می‌شود.

***

فرزندان رشید و اشرف‌نشان میهن اشغال شده، 
زنان و مردان آزاده، 
هموطنان، 
جنگ صد برابر با «بیا، بیا» و عزم حداکثر، کلید پیروزی است. 
مرعوب تنوره کشیدن دیو ولایت نشوید. آتش قیام،دیگر بار، می‌تواند و باید، از زیر خاکستر خیانت، شعله بکشد. بهای آن را هر چه که باشد، باید بپردازیم. 
دهه «زجر» رژیم ولایت سه روز دیگر آغاز می‌شود 
بهمن ماه یادآور قیام سیاهکل، شهادت اشرف شهیدان و سردار خیابانی، و انقلاب ۲۲بهمن است 
از بهمن ماه، خروش آزادی بسازید. 
زنجیرهای اختناق البته مانع حرکت و قیام است والا مردم ایران یک روزه این رژیم را جارو می‌کردند. با این حال از فردا، خروش بهمن را در هر کجا و به هر میزان و به هر ترتیب که می‌توانید در هر کوی و برزن طنین‌انداز کنید. 
به اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری و حاکمیت نامشروع ولایت‌فقیه فرا بخوانید. 
صبح آزادی نزدیک است.

زنده باد ارتش آزادی 
رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست 
مسعود رجوی 
۹بهمن ۱۳۸۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا