سال ۱۳۸۹

خانم رجوی: اظهارات خامنه ای بیانگر تلاشی مذبوحانه برای سمت دادن قیامهای مردمی به سوی ارتجاع مذهبی است

خانم رجوی: اظهارات خامنه ای بیانگر وحشت رژیم از امواج آزادیخواهی و تلاشی مذبوحانه برای سمت دادن قیامهای مردمی به سوی ارتجاع مذهبی است.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، سخنان خامنه ای ولی فقیه طلسم شکسته رژیم، در نماز جمعه امروز تهران را بیانگر وحشت رژیم منفور آخوندی از جنبش آزادیخواهانه در منطقه و در عین حال تلاشی مذبوحانه برای دست اندازی به قیامهای مردم منطقه و سمت دادن آنها به سوی ارتجاع و بنیادگرایی و به خدمت گرفتن آنها در راستای منافع رژیمش توصیف کرد.

وی افزود: خامنه ای در یک تدافع هراس آلود از تأثیر جنبشهای آزادیخواهانه مصر و تونس به سرپوش گذاشتن بر سرکوب, کشتار, غارتگری و فقر و نابرابری دهشتناک در ایران پرداخت. وی به نحو مضحکی مدعی شد: محبوبیت سران رژیم در ردیف اول است. زندگی سران رژیم پایین تر از زندگی متوسط مردم است. کارنامه‌رژیم‌چنان است که اگر به دست سایر مسلمانان برسد آنها نیز شبیه همین نظام را می‌سازند، قانون اساسی‌اش آنقدر پیشرفته است که غرب در برابر آن جذابیتش را از دست می‌دهد. مردم سالاری به حدی است که از ۳۲سال پیش تا به حال فضای آزاد، انتقاد، تذکر ،مخالفت و اعتراض برای مردم باز بوده و هست، همه مقامهایش انتخابی است و ولی فقیه را هم منتخبان مردم عزل و نصب می‌کنند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خاطر نشان کرد: این پایه از دروغگویی و وارونه کردن واقعیتها، دست و پا زدن‌های بیحاصل برای حفظ نظام پلید آخوندی است. همچنان که اعدامهای بی‌وقفه که شمار آن فقط در یک ماه گذشته به ۹۱ مورد رسیده، برای جلوگیری از امواج نارضایتی مردم ایران است. زیرا خامنه ای به خوبی می داند که اگر کوچکترین شکافی در سرکوب و اختناق ایجاد شود، مردم یک شبه حکومتش را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد. 
وی افزود: تردیدی نیست رژیمی که صدها برابر دیگر دیکتاتوریها مرتکب جنایت و غارت شده، در برابر نارضایتی انفجاری جامعه و نیروی عظیم آزادیخواهی مردم ایران دوام نخواهد آورد. نه در خاورمیانه و نه در هیچ کجای دیگر جهان هیچ رژیمی به اندازه فاشیسم دینی حاکم بر ایران مورد خشم و نفرت مردم نیست. نفرتی که دامنه اش به مردم عراق و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه که قربانی سرکوبگری و صدور تروریسم و بنیادگرایی این رژیم شده اند, نیز کشیده شده است.
خانم رجوی افزود: خامنه ای با دجالیت به قیام مردم مصر و تونس برچسب «انقلاب اسلامی» زد و گفت: این قیام از مساجد شروع شده و شعارهای آن دینی از جمله «الله اکبر» است. او این قیامها را بیداری به اصطلاح اسلامی ناشی از حاکمیت سیاه آخوندها در ایران توصیف کرد و تلاش نمود آنها را «انعکاس» صدای «انقلاب اسلامی» ایران وانمود سازد.
اما حقیقت اینست که سه دهه سوابق ننگین آخوندها در صدور ارتجاع و تروریسم به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا, ماهیت این رژیم قرون وسطایی را به خوبی برملا کرده و این تشبثها تنها بر تنفر مردم منطقه از این رژیم می افزاید. چنانکه اظهارات دجالگرانه امروز خامنه ای و اظهارات سایر سردمداران رژیم در روزهای اخیر، با انزجار مردم و گروههای سیاسی مصر مواجه شده است. آنها هر گونه ارتباط خواستهای آزادیخواهانه خود با دیکتاتوری سیاه حاکم بر ایران را به شدت رد و محکوم کرده اند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ بهمن ۱۳۸۹(۴ فوریه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا