سال ۱۳۸۹

رژیم آخوندی برای پوشش اقدامات تروریستی و توطئه علیه اشرف در شهر خالص مدرسه می سازد

سفارت رژیم آخوندی در بغداد برای پوشش دادن به توطئه های خود علیه اشرف و اقدامهای تروریستی اش در استان دیالی, اقدام به ساختن مدرسهیی در شهر خالص کرده است.

این مدرسه که ساختن آن از سال گذشته شروع شده, قرار است در روزهای آینده توسط پاسدار دانایی فر، سفیر رژیم آخوندی و از فرماندهان نیروی تروریستی قدس افتتاح شود. مردم منطقه که از این اقدام سفارت به شدت منزجرند، از شرکت در ساختن این مدرسه خوداری می کنند و می گویند دست اندرکاران این مدرسه مزدور رژیم ایران هستند.

به همین خاطر سفارت مجبور شده افرادی را از خارج از استان برای ساختن این مدرسه به خالص ببرد.
روز ۱۰بهمن ناصری از مأموران نیروی قدس در سفارت رژیم به شهر خالص رفت و با دو تن از مزدوران شاخته شده رژیم، به نامهای عدی خدران فرماندار خالص و آخوند جبار معموری، دیدار کرد و از مدرسه بازدید نمود. عدی خدران مأموریت دارد مزدوران رژیم را به عنوان اهالی خالص برای استقبال از پاسدار دانایی فر گردآوری کند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ بهمن ۱۳۸۹ ( ۶ فوریه ۲۰۱۱ )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا