سال ۱۳۸۹

تروریسم ماهواره یی رژیم ایران

استقبال گسترده مردمی از برنامه تلویزیونی سیمای آزادی و پخش پارازیت در وحشت از خیزش مردمی
در وحشت از اوجگیری امواج قیام و تغییر در ایران، به خصوص پس از فراخوان مقاومت ایران در ۲۹ ژانویه امسال، به خیزش و خروش عمومی در بهمن ماه، رژیم آخوندی از شب گذشته شروع به پخش پارازیت بر روی یکی از ماهواره های فرستنده برنامه تلویزیونی سیمای آزادی INTV کرده است.

پخش پارازیت بر روی برنامه های ماهواره یی که نقض بسیاری از قوانین و معاهدات بین المللی است، در حالی صورت می گیرد که حملات مستمر پاسداران و بسیجیان به منازل مردم برای جمع آوری دیشهای ماهواره ای کاری از پیش نبرده و نتوانسته است از استقبال روز افزون از برنامه های سیمای آزادی در بخشهای مختلف جامعه ایران جلوگیری کند. به نحوی که کارگزاران رژیم اذعان می کنند که ۴۰ درصد خانه ها سیمای آزادی را نگاه می کنند.
همزمان با فراخوان به تظاهرات اعتراضی و نگران از پیروزی قیامهای مردمی در مصر و تونس، رژیم آخوندی علاوه بر پارازیت ماهواره یی، با بستن و یا کند کردن و اختلال در شبکه های اینترنتی و تلفنهای همراه، مذبوحانه تلاش می کند از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.
مقاومت ایران توجه دبیرکل، شورای امنیت و نهادهای ذیربط ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا را به تروریسم ماهواره ای رژیم آخوندی جلب نموده و خواهان تصمیمات موثر و لازم الاجرا علیه فاشیسم دینی حاکم برایران بخاطر این تجاوز آشکار به جامعه جهانی و ممانعت از ادامه این قانون شکنی می باشد. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵بهمن۱۳۸۹ (۱۴فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا