سال ۱۳۸۹

قیام ۲۵بهمن – شماره ۱۰

شمار بالای دستگیرشدگان، مجروحان و مصدومان خیزش ۲۵بهمن.

رژیم رو به سقوط آخوندی، در روز دوشنبه ۲۵بهمن، در هراس از گسترش فزاینده دامنه قیام مردم و جوانان غیور به دستگیری گسترده تظاهرکنندگان دست زد. این اقدامها سرکوبگرانه بعد از تاریکی هوا ابعاد وسیعتری به خود گرفت. در مواردی مزدوران با قطع برق منطقه به مردم حمله کرده و آنها را مورد ضرب و جرح قرار می دادند. بسیاری از بازداشتی ها توسط آمبولانس به نقاط نامعلومی منتقل شدند.

ساعت ۰۲۵۰ سه شنبه ۲۶ بهمن مزدوران رژیم به خوابگاه دانشجویان دانشگاه شریف حمله کرده و دانشجویان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و حداقل ۱۲ نفر را دستگیر و ۷ نفر را به شدت مجروح کردند . همه مجروحان از ناحیه سر مجروح شده بودند .
از سوی دیگر بنا بر منابعی از بیمارستانها، ۲۰۰ نفر بر اثر گاز اشک آور دچار حمله تنفسی شده و در بیمارستانهای مختلف بستری شدند .
مقاومت ایران دبیرکل، شورای امنیت، و اتحادیه اروپا و آمریکا را به اقدامهایی مؤثر علیه رژیم آخوندی و اقدام عاجل برای نجات جان دستگیرشدگان فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶بهمن۱۳۸۹ (۱۵فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا