سال ۱۳۸۹

قیام اول اسفند – شماره ۴

تظاهرات با شعار مرگ بر دیکتاتور چه قاهره چه تهران در میدان ولیعصر.

به رغم حضور گسترده و متراکم انواع نیروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر، مردم به پاخاسته تهران به ویژه جوانان غیور به تظاهرات و درگیری با مزدوران ادامه می دهند.
در خیابان انقلاب نبرد شدیدی بین مزدوران لباس شخصی و مردم به وقوع پیوست. جوانان خشمگین شجاعانه مقاومت می کنند و با خروش شعارهایشان با مزدوران درگیر می شوند. نیروهای سرکوبگر شمار زیادی از معترضان را دستگیر کردند. 

در میدان ولی عصر مردم شعار می دهند، مرگ بر دیکتاتور چه قاهره چه تهران. همه راهها به سمت ولیعصر بسته است و مزدوران از حرکت مردم به این سمت جلوگیری می کنند. تنها اتوبوسهای برقی اجازه حرکت دارند. 
نیروهای سرکوبگر و بسیجیان در نقاط درگیری با ایجاد سر و صدا درصددند مردم را مرعوب کرده و آنها را پراکنده سازند.
گله های مزدوران نیروی انتظامی در ضلع شرقی میدان انقلاب مستقرند و ماموران شهرداری هم سطلهای زباله را جمع کردند تا از آتش زدن آنها جلوگیری شود. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند۱۳۸۹ (۲۰فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا