سال ۱۳۸۹

استقبال از اعمال تحریم بر دو تن از عوامل سرکوب و فراخواندن به تحریمهای فراگیر علیه رژیم ایران

مقاومت ایران اعمال تحریم علیه محمدرضا نقدی و عباس جعفری دولت آبادی، دو سر دژخیم رژیم آخوندی، را یک اقدام مثبت اما ناکافی توصیف می کند و اعمال تحریمهای همه جانبه به ویژه تنفتی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و اعمال تحریم علیه سردمداران رژیم را خواستار است.

سرمایه های مردم ایران از جمله در آمد نفت به طور کامل صرف سرکوب وحشیانه مردم، دستیابی به بمب اتمی و صدور تروریسم می شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول شده و به حسابهای بانکی آنها سرازیر می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اسفند۱۳۸۹ (۲۳فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا